Gå direkt till huvudinnehållet

Poststreptokocksjukdom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Grupp A-streptokocker kan utlösa postinfektiösa syndrom som akut reumatisk feber, poststreptokock glomerulonefrit eller PANDAS.
Förekomst:
Sällsynta tillstånd. Incidensen är högst i åldersgruppen 5–15 år.
Symtom:
Poststreptokocksjukdom kan manifestera sig som en akut systemisk febersjukdom med migrerande artrit i de stora lederna, symtom och tecken på kardit och valvulit, erytema marginatum, subkutana knölar, eventuellt tecken på njurengagemang eller neurologisk sjukdom.
Kliniska fynd:
Eventuella kliniska fynd relaterade till den kliniska bilden: artrit, kardit, utslag, njurengagemang, neurologiska symtom.
Diagnos:
Inledande kompletterande undersökning är mätning av antistreptolysin O (ASO), eventuellt senare mätning av andra specifika antikroppar.
Behandling:
Eventuellt antibiotikabehandling av den primära sjukdomen. Ofta sekundärprofylaktisk antibiotikabehandling vid reumatisk feber.
 1. Maness DL, Martin M, Mitchell G. Poststreptococcal Illness: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2018;97(8):517-522. PMID: 29671499 PubMed  
 2. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for treatment of sore throat in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Dec 9;12(12):CD000023. doi: 10.1002/14651858.CD000023.pub5. PMID: 34881426 PubMed  
 3. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Suspect PANDAS in children with acute neuropsychiatric symptoms. Infection behind the disease - long-term antibiotic therapy should be considered. Lakartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed  
 4. Uziel Y, Perl L, Barash J, Hashkes PJ. Post-streptococcal reactive arthritis in children: a distinct entity from acute rheumatic fever. Pediatr Rheumatol Online J. 2011 Oct 20;9(1):32. doi: 10.1186/1546-0096-9-32. PMID: 22013970 PubMed  
 5. Barash J, Mashiach E, Navon-Elkan P et al. Pediatric Rheumatology study group of Israel. Differentiation of post-streptococcal reactive arthritis from acute rheumatic fever. J Pediatr. 2008 Nov;153(5):696-9. doi: 10.1016/j.jpeds.2008.05.044. Epub 2008 Jul 26. PMID: 18657830 PubMed  
 6. Pichichero ME. PANDAS: Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with group A streptococci. UpToDate, last updated Apr 25, 2022. UpToDate  
 7. Gilbert DL, Mink JW, Singer HS. A Pediatric Neurology Perspective on Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection and Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome. J Pediatr 2018; 199: 243-51. pmid:29793872 PubMed  
 8. Niaudet P. Poststreptococcal glomerulonephritis. UpToDate, last updated May 20, 2020. www.uptodate.com  
 9. Martin WJ, Steer AC, Smeesters PR, et al. Post-infectious group A streptococcal autoimmune syndromes and the heart. Autoimmun Rev. 2015 2015 Aug;14(8):710-25. PMID: 25891492 PubMed  
 10. Statistikdatabas för diagnoser. I00-I02 Akut reumatisk feber. Socialstyrelsen (hämtad 2023-04-04) sdb.socialstyrelsen.se  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet