Gå direkt till huvudinnehållet

Käkledssmärta, temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Omfattar smärta eller funktionsstörningar i käkleder och omgivande vävnad/muskulatur.
Förekomst:
Vanligt tillstånd, oftare förekommande bland kvinnor.
Symtom:
Käksmärtor, nedsatta eller smärtande rörelser i leden, huvudvärk, nacksmärtor eller nackstelhet, käkledsljud och ibland svårigheter att gapa. Symtomen kan vara akuta, recidiverande eller kroniska.
Kliniska fynd:
Knäppningar från käkleden, nedsatt gapförmåga, skevt bett och ofta ömhet i omliggande muskulatur.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och klinisk undersökning. Bilddiagnostiska metoder kan utesluta svårare patologiska, degenerativa eller traumatiska förändringar i leder och skelett, samt dentala orsaker. 
Behandling:
Många blir spontant förbättrade. Behandlingen bör generellt främst vara konservativ och reversibel med avslappnings- och rörelseövningar för käken, eventuellt bettskena och vi behov smärtstillande läkemedel. Kirurgi kan vara aktuellt i vissa fall.
 1. SBU. Betydelsen av arbetsrelaterad stress för smärta och funktionsstörningar i käksystemet: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Bereder 364. accessed date. Available from: https://www.sbu.se/364
 2. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2021 - stöd för styrning och ledning www.socialstyrelsen.se  
 3. Costen JB. A syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon disturbed function of the temporomandibular joint. 1934. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1997;106(10 Pt 1):805-819. doi:10.1177/000348949710601002PMID: 9342976 PubMed  
 4. Bakke M. Temporomandibulær dysfunktion giver smerter fra kæbeled og tyggemuskler. Ugeskr Læger 2010; 172: 3037. Ugeskrift for Læger  
 5. Gauer RL, Semidey MJ. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. Am Fam Physician. 2015;91(6):378-386.PMID: 25822556 PubMed  
 6. Adèrn B, Minston A, Nohlert E, Tegelberg Å. Self-reportance of temporomandibular disorders in adult patients attending general dental practice in Sweden from 2011 to 2013. Acta Odontol Scand. 2018;76(7):530-534. doi:10.1080/00016357.2018.1487076PMID: 29932779 PubMed  
 7. Koh H, Robinson PG. Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. J Oral Rehabil 2004; 31: 287-92. PubMed  
 8. Al-Ani MZ, Davies SJ, Gray RJ, Sloan P, Glenny AM. Stabilisation splint therapy for temporomandibular pain dysfunction syndrome. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2004. The Cochrane Library  
 9. Fricton J, Look JO, Wright E, et al. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials evaluating intraoral orthopedic appliances for temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2010;24(3):237–254.PMID: 20664825 PubMed  
 10. Arvidsson LZ, Flatø B, Larheim TA. Radiographic TMJ abnormalities inpatients with juvenil idiopathic arthritis followed for 27 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108: 114-23. PMID:19540449 PubMed  
 11. Kindler S, Samietz S, Houshmand M, et al. Depressive and anxiety symptoms as risk factors for temporomandibular joint pain: a prospective cohort study in the general population. J Pain. 2012;13(12):1188–1197.
 12. Alessandri-Bonetti A, Scarano E, Fiorita A, Cordaro M, Gallenzi P. Prevalence of signs and symptoms of temporo-mandibular disorder in patients with sleep apnea. Sleep Breath. 2021;25(4):2001-2006. doi:10.1007/s11325-021-02337-9PMID: 33674964 PubMed  
 13. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group†. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6-27. doi:10.11607/jop.1151PMID: 24482784 PubMed  
 14. Hentschel K, Capobianco DJ, Dodick DW. Facial pain. Neurologist 2005; 11: 244-9. PubMed  
 15. Bousema EJ, Koops EA, van Dijk P, Dijkstra PU. Association Between Subjective Tinnitus and Cervical Spine or Temporomandibular Disorders: A Systematic Review. Trends Hear. 2018;22:2331216518800640. doi:10.1177/2331216518800640PMID: 30269683 PubMed  
 16. Ramírez LM, Ballesteros LE, Sandoval GP. Tensor tympani muscle: strange chewing muscle. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007 Mar 1;12(2):E96-100. PMID: 17322813. PubMed  
 17. Hernández-Nuño de la Rosa MF, Keith DA, Siegel NS, Moreno-Hay I. Is there an association between otologic symptoms and temporomandibular disorders?: An evidence-based review published online ahead of print, 2021 Nov 16. J Am Dent Assoc. 2021;S0002-8177(21)00514-6. doi:10.1016/j.adaj.2021.07.029.PMID: 34799013 PubMed  
 18. Viss.nu Region Stockholm. Vårdprogram Käkledsbesvär. Uppdaterat maj 2022 viss.nu  
 19. Eriksson L,Bjornland T, Akuta käkledsproblem. Tandläkartidningen 1/2005. cms.medibas.se  
 20. Ohrbach R, editor. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Assessment Instruments. Version 15May2016. Hämtad 2022-06-28 cms.medibas.se  
 21. American Society of Temporomandibular Joint Surgeons. Guidelines for diagnosis and management of disorders involving the temporomandibular joint and related musculoskeletal structures. Cranio 2003; 21: 68-76. PubMed  
 22. Folktandvarden VGregion Fakta och munhälsorad Rörelseträning för käken Uppdaterad 22-03-18 (hämtad 22-06-30) folktandvarden.vgregion.se  
 23. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Spänningshuvudvärk. 2022-03-16 (Hämtad 2022-06-23). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 24. Machado D, Martimbianco ALC, Bussadori SK, et al. Botulinum Toxin Type A for Painful Temporomandibular Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain. 2019. PMID: 31513934 PubMed  
 25. Louw WF, Reeves KD, Lam SKH, et al. Treatment of temporomandibular dysfunction with hypertonic dextrose injection (prolotherapy): A randomized controlled trial with long-term partial crossover. Mayo Clin Proc 2019 May; 94:820 PMID: 30878157 PubMed  
 26. Randhawa K, Bohay R, Côté P, et al. The Effectiveness of Noninvasive Interventions for Temporomandibular Disorders: A Systematic Review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Clin J Pain 2016; 32: 260-78. doi:10.1097/AJP.0000000000000247 DOI  
 27. Conti PC, dos Santos CN, Kogawa EM, de Castro Ferreira Conti AC, de Araujo Cdos R. The treatment of painful temporomandibular joint clicking with oral splints: a randomized clinical trial. J Am Dent Assoc 2006; 137: 1108-14. PubMed  
 28. Truelove E, Huggins KH, Mancl L, Dworkin SF. The efficacy of traditional, low-cost and nonsplint therapies for temporomandibular disorder: a randomized controlled trial. J Am Dent Assoc 2006; 137: 1099-107. PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL