Gå direkt till huvudinnehållet

Käkledssmärta, temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
Omfattar smärta eller funktionsstörningar i käkleder och omgivande vävnad.
Förekomst:
Vanligt tillstånd, oftare förekommande bland kvinnor (4:1).
Symtom:
Käksmärtor, nedsatta eller smärtande rörelser i leden, huvudvärk, nacksmärtor eller nackstelhet, käkledsljud och ibland svårigheter att gapa. Symtomen kan vara akuta, recidiverande eller kroniska.
Kliniska fynd:
Knäppningar från käkleden, nedsatt gapningsförmåga, skevt bett och eventuell ömhet i omliggande muskulatur.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och klinisk undersökning. Röntgen kan utesluta svårare patologiska, degenerativa eller traumatiska förändringar i skelettdelerna samt dentala orsaker, men är oftast normal eftersom förklaringen ofta finns i ledbrosket. MRT eller DT kan påvisa eventuella förändringar i ledbrosket.
Behandling:
De flesta blir spontant förbättrade. Behandlingen bör vara konservativ och reversibel, och aktuella tilltag är avslappnings- och rörelseövningar för käken, bettskena och vi behov smärtstillande läkemedel. Det är viktigt att behandla bidragande faktorer som stress, ångest, depression och tandgnissling.
 1. Buescher JJ. Temporomandibular joint disorders. Am Fam Physician 2007; 76: 1477-82. PubMed  
 2. Bakke M. Temporomandibulær dysfunktion giver smerter fra kæbeled og tyggemuskler. Ugeskr Læger 2010; 172: 3037. Ugeskrift for Læger  
 3. Maixner W, Diatchenko L, Dubner R, et al. Orofacial pain prospective evaluation and risk assessment study—the OPPERA study. J Pain. 2011;12(11 suppl):T4–T11.e1–2.
 4. Hentschel K, Capobianco DJ, Dodick DW. Facial pain. Neurologist 2005; 11: 244-9. PubMed  
 5. Koh H, Robinson PG. Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. J Oral Rehabil 2004; 31: 287-92. PubMed  
 6. Al-Ani MZ, Davies SJ, Gray RJ, Sloan P, Glenny AM. Stabilisation splint therapy for temporomandibular pain dysfunction syndrome. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2004. The Cochrane Library  
 7. Arvidsson LZ, Flatø B, Larheim TA. Radiographic TMJ abnormalities inpatients with juvenil idiopathic arthritis followed for 27 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108: 114-23. PMID:19540449 PubMed  
 8. Kindler S, Samietz S, Houshmand M, et al. Depressive and anxiety symptoms as risk factors for temporomandibular joint pain: a prospective cohort study in the general population. J Pain. 2012;13(12):1188–1197.
 9. Gauer RL, Semidey MJ. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. Am Fam Physician. 2015 Mar 15;91(6):378-386.
 10. Emshoff R, Innerhofer K, Rudisch A, et al.. Clinical versus magnetic resonance imaging findings with internal derangement of the temporomandibular joint: an evaluation of anterior disc displacement without reduction.. J Oral Maxillofac Surg. 2002; 60(1): 36-41. PubMed  
 11. Eriksson L,Bjornland T, Akuta käkledsproblem. Tandläkartidningen 1/2005. cms.medibas.se  
 12. American Society of Temporomandibular Joint Surgeons. Guidelines for diagnosis and management of disorders involving the temporomandibular joint and related musculoskeletal structures. Cranio 2003; 21: 68-76. PubMed  
 13. Machado D, Martimbianco ALC, Bussadori SK, et al. Botulinum Toxin Type A for Painful Temporomandibular Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain. 2019. PMID: 31513934 PubMed  
 14. Louw WF, Reeves KD, Lam SKH, et al. Treatment of temporomandibular dysfunction with hypertonic dextrose injection (prolotherapy): A randomized controlled trial with long-term partial crossover. Mayo Clin Proc 2019 May; 94:820 PMID: 30878157 PubMed  
 15. Shankland WE II. Temporomandibular disorders: standard treatment options. Gen Dent 2004; 52: 349-55. PubMed  
 16. Conti PC, dos Santos CN, Kogawa EM, de Castro Ferreira Conti AC, de Araujo Cdos R. The treatment of painful temporomandibular joint clicking with oral splints: a randomized clinical trial. J Am Dent Assoc 2006; 137: 1108-14. PubMed  
 17. Truelove E, Huggins KH, Mancl L, Dworkin SF. The efficacy of traditional, low-cost and nonsplint therapies for temporomandibular disorder: a randomized controlled trial. J Am Dent Assoc 2006; 137: 1099-107. PubMed  
 18. Randhawa K, Bohay R, Côté P, et al. The Effectiveness of Noninvasive Interventions for Temporomandibular Disorders: A Systematic Review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Clin J Pain 2016; 32: 260-78. doi:10.1097/AJP.0000000000000247 DOI  
 19. SBU. Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar - En systematisk översikt av vetenskapliga studier. Publiceringsår: 2015. Artikelnummer: 2015-6-54. ISBN: 978-91-7555-325-2 www.sbu.se  
 20. Strøm V, Dalsbø TK, Lund Håheim L, Kirkhei I, Reinar LM. Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon. Rapport fra kunnskapssenteret nr. 02−2013. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013.
 21. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager). 2016. helsedirektoratet.no  
 22. de Leeuw R, Boering G, Stegenga B et al. Clinical signs of TMJ osteoarthrosis and internal derangement 30 years after non-surgical treatment. J Orofac Pain 1994; 8:18-24. PubMed  
 23. Okeson JP, for the American Academy of Orofacial Pain. Orofacial Pain: Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. Chicago, Ill.: Quintessence Pub, 1996.
 24. Dworkin SF, Huggins KH, LeResche L, Von Korff M, Howard J, Truelove E, et al. Epidemiology of signs and symptoms in temporomandibular disorders: clinical signs in cases and controls. J Am Dent Assoc 1990; 120: 273-81. PubMed  
 25. LeResche L. Epidemiology of temporomandibular disorders: implications for the investigation of etiologic factors. Crit Rev Oral Biol Med 1997; 8: 291-305. PubMed  
 26. McNamara JA Jr, Seligman DA, Okeson JP. Occlusion, orthodontic treatment, and temporomandibular disorders: a review. J Orofac Pain 1995; 9: 73-90. PubMed  
 27. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 - stöd för styrning och ledning www.socialstyrelsen.se  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ylva-Britt Wahlin, universitetslektor odontologi, Umeå universitet