Gå direkt till huvudinnehållet

Halscystor, mediala och laterala

Senast reviderad:


Definition: 
Både laterala och mediala cystor orsakas av en felaktig tillbakabildning av strukturer i halsen.
Förekomst:
Ovanligt, upptäcks vanligen hos barn eller unga vuxna. 
Symtom:
Ofta asymtomatiska svullnader i halsen. Vid infektion kan ömhet uppstå med påverkan på andningen.
Kliniska fynd:
Svullnad och/eller fistelbildning på halsen.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd och ofta bilddiagnostik. 
Behandling:
Antibiotikabehandling vid infektion. Kirurgi. 
  1. LaRiviere CA, Waldhausen JH. Congenital cervical cysts, sinuses, and fistulae in pediatric surgery. Surg Clin North Am. 2012;92(3):583-viii. PMID:22595710. PubMed  
  2. Quintanilla-Dieck L, Penn EB Jr. Congenital Neck Masses. Clin Perinatol. 2018;45(4):769-785. PMID:30396417. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas