Gå direkt till huvudinnehållet

Globuskänsla

Senast reviderad:


Definition:
Klumpkänsa i halsen utan andra symtom/tecken som talar för en annan bakomliggande sjukdom. 
Förekomst:
Vanligt förekommande tillstånd. 
Symtom:
Intermittent klumpkänsla, känsla av att något sitter fast i halsen. Vanliga andra symtom är frekventa harklingar, hosta och ökad slemproduktion.
Kliniska fynd:
Vid globuskänsla saknas patologiska fynd vid ÖNH-undersökning.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och status. Anamnestiska uppgifter som kan tala för specifika orsaker eller avvikande fynd i status bör föranleda ytterligare utredning. 
Behandling:
Information om tillståndets benigna natur. Undvika retning av området genom att undvika tobak, alkohol eller koffein. Behandling mot gastroesofageal refluxsjukdom kan övervägas vid symtom som talar för detta. Andra behandlingsalternativ är bland annat KBT, logopedi och fysioterapi.
  1. Järvenpää P, Arkkila P, Aaltonen LM. Globus pharyngeus: a review of etiology, diagnostics, and treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275(8):1945-1953. PMID:29943257. PubMed  
  2. Norrbottens läns landsting. HÖK Globuskänsla. 2015-05-22 (hämtad 2022-07-15). nllplus.se  
  3. Martinez A, Spearman EV, Parker CB, Rosenquist PB, McCall WV. Globus Pharyngeus: Etiology, Taxonomy, and Response to Electroconvulsive Therapy. Harv Rev Psychiatry. 2019;27(4):254-259. PMID:31274578. PubMed  
  4. Tawil J, Fass R. Globus: Current Concepts and Dilemmas. J Clin Gastroenterol. 2018;52(10):845-852. PMID:30222645. PubMed  
  5. Zerbib F, Rommel N, Pandolfino J, Gyawali CP. ESNM/ANMS Review. Diagnosis and management of globus sensation: A clinical challenge. Neurogastroenterol Motil. 2020;32(9):e13850. PMID:32329203. PubMed  
  6. Rome foundation. Rome IV Criteria. 2016-01-16 (hämtad 2022-07-18). theromefoundation.org  
  7. Jones D, Prowse S. Globus pharyngeus: an update for general practice. Br J Gen Pract. 2015;65(639):554-555. PMID:26412835. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas