Retinerad eller delvis frambruten visdomstand

Basfakta

Definition

  • Visdomständerna bryter vanligen fram i 18–24-årsåldern, men variationerna är stora.
  • Visdomständerna bedöms vara retinerade, eller inkilade, när den väg de ska vandra är helt eller delvis blockerad.
  • Detta kan ibland leda till komplikationer som infektion (perikoronit), karies, skada på angränsande tänder, parodontal sjukdom och cystabildning.
  • Delvis frambrutna visdomständer kan bli svåra att hålla rena beroende på sin position i käken.
  • Delvis frambrutna visdomständer kan drabbas av omfattande kariesangrepp som kan vara svåra att laga.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.