Tandskador

Basfakta

Definition

  • Tandskador kan klassificeras som tandfraktur eller luxationsskador. Tandfrakturer kan omfatta frakturer av emalj, dentin och/eller cementet som omger roten. Luxationer medför en förflyttning av tanden åt sidan, delvis eller helt ut ur käkbenet eller inslagen tand.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.