Perikoronit

Basfakta

Definition

  • Perikoronit är en infektion i mjukvävnaden runt kronan på en delvis erupterad tand, vanligen en visdomstand.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.