Karies

  • DEFINITION:Bakteriesjukdom i tänderna som karakteriseras av demineralisering av tandens emalj och dentin.
  • FÖREKOMST:Karies är mycket vanligt.
  • SYMTOM:Är i en tidig fas asymtomatisk, senare uppstår tandvärk.
  • KLINISKA FYND:Visar sig som opaka (ogenomskinliga) vita områden i emaljen med grå undertoner, eller i mer uttalade fall som bruna kaviteter.
  • DIAGNOSTIK:Sällan aktuellt med ytterligare undersökningar.
  • BEHANDLING:Ta bort den kariesangripna vävnaden och ersätta den med tandfyllning.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.