Gå direkt till huvudinnehållet

Vestibularisschwannom

Senast reviderad:


Definition:
Histologiskt godartad, långsamt växande tumör i inre hörselgången.
Förekomst:
1–2 nya fall årligen per 100 000 invånare.
Symtom:
Ensidig hörselnedsättning, tinnitus och ostadighet. Initialt kan symtomen vara sparsamma.
Kliniska fynd:
I regel ensidig sensorineural hörselnedsättning, ofta balansrubbning och ibland trigeminuspåverkan eller facialispares.
Diagnostik:
MRT skallbas/hjärna.
Behandling:
Beroende på graden av symtom, patient, samsjuklighet och tumörens storlek väljs observation, kirurgi eller strålning med stereotaktisk strålkirurgi.
  1. Vernick DM, Ramakrishna N. Vestibular schwannoma (acoustic neuroma). UpToDate, last updated Dec 22, 2020 (hämtad 2022-08-22). www.uptodate.com  
  2. Linderholm J, Laurent C, Hallen L. Utredningsnivån av vestibulära schwannom måste bli rimlig - Nationella riktlinjer behövs Is the current level of investigation for vestibular schwannoma reasonable?. Lakartidningen. 2018;115:E6PC. Published 2018 Jul 2.PMID: 29969144 PubMed  
  3. Goldbrunner R, Weller M, Regis J, et al. EANO guideline on the diagnosis and treatment of vestibular schwannoma. Neuro Oncol. 2020;22(1):31-45. doi:10.1093/neuonc/noz153PMID: 31504802 PubMed  
  4. Schoemaker MJ, Swerdlow AJ, Auvinen A, et al. Medical history, cigarette smoking and risk of acoustic neuroma: an international case-control study. Int J Cancer. 2007;120(1):103-110. doi:10.1002/ijc.22272PMID: 17019705 PubMed  
  5. Gupta VK, Thakker A, Gupta KK. Vestibular Schwannoma: What We Know and Where We are Heading. Head Neck Pathol. 2020;14(4):1058-1066. doi:10.1007/s12105-020-01155-xPMID: 32232723 PubMed  
  6. Engqvist Stefan, Jonsson Lars. ÖNH-praktika. ISBN 91-86056-49-2: Elanders, 2006. www3.umu.se  
  7. SBU.Magnetkameraundersokning vid misstankt tumor i hörsel-och balansnerven. 2010-03-30 (hämtad 2022-08-29). www.sbu.se  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Trondheim, redaktør NEL