Gå direkt till huvudinnehållet

Vestibularisneurit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition: 
Ett syndrom med akut vertigo av perifert ursprung, som beror på akut inflammation i den vestibulära delen av den åttonde kranialnerven.
Förekomst: 
Ovanligt tillstånd. 
Symtom: 
Typisk klinisk bild med tecken på unilateral svikt av den vestibulära funktionen, som kännetecknas av snabbt insättande, allvarlig, kontinuerlig vertigo, illamående, kräkningar och gångsvårigheter. 
Kliniska fynd: 
Horisontell spontannystagmus och falltendens. Genom att använda HINTS-testet går det att skilja mellan perifer och central genes till vertigo.
Diagnostik: 
I vanliga fall inga andra undersökningar men MR hjärna kan övervägas vid misstanke om central genes.
Behandling: 
Vestibulära rehabiliteringsövningar/aktivitet är aktuellt för alla. Steroider används ofta för att behandla eventuellt bakomliggande orsak där inflammation och/eller ödem kan föreligga.
 1. Hansen S, Cayé-Thomasen P, Boesen J, Thomsen JC. Neuritis vestibularis. Ugeskr Læger 2008; 170: 1809-15. PubMed  
 2. Strupp M, Zingler VC, Arbusow V et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. N Engl J Med 2004; 351: 354-61. PubMed  
 3. Ruttin B. Zur differentialdiagnose der Labybrinth- und Hörenverkrankungen. Z Ohrenheilkunde 1909; 57: 327-31. PubMed  
 4. Royal W 3rd, Vargas D. Bell's palsy and vestibular neuronitis. Handb Clin Neurol. 2014;123:763-70. doi: 10.1016/B978-0-444-53488-0.00037-7. DOI  
 5. Baloh RW. Vestibular neuritis. N Engl J Med 2003; 348: 1027-32. New England Journal of Medicine  
 6. Theil D, Arbusow V, Derfuss T et al. Prevalence of HSV-1 LAT in human trigeminal, geniculate, and vestibular ganglia and its implication for cranial nerve syndromes. Brain Pathol 2001; 11: 408-13. PubMed  
 7. Theil D, Derfuss T, Paripovic I et al. Latent herpesvirus infection in human trigeminal ganglia causes chronic immune response. Am J Pathol 2003; 163: 2179-84. PubMed  
 8. Jeong SH, Kim HJ, Kim JS. Vestibular neuritis. Semin Neurol 2013; 33: 185-194. pmid:24057821 PubMed  
 9. Baloh RW. Vestibular neuritis. N Engl J Med 2003; 348: 1027-32. PubMed  
 10. Hotson JR, Baloh RW. Acute vestibular syndrome. N Engl J Med 1998; 339: 680-5. New England Journal of Medicine  
 11. Ohle R, Montpellier RA, Marchadier V, et al. Can Emergency Physicians Accurately Rule Out a Central Cause of Vertigo Using the HINTS Examination? A Systematic Review and Meta-analysis. Acad Emerg Med. 2020. PMID: 32167642. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. N Engl J Med 2004; 351: 354-61. New England Journal of Medicine  
 13. Ariyasu L, Byl FM, Sprague MS, Adour KK. The beneficial effect of methylprednisolone in acute vestibular vertigo. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 116: 700-3. PubMed  
 14. Tokle G, Morkved S, Brathen G, et al. Efficacy of Vestibular Rehabilitation Following Acute Vestibular Neuritis: A Randomized Controlled Trial. Otol Neurotol 2020; 41(1): 78-85. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 15. Zee DS. Perspectives on the pharmocotherapy of vertigo. Arch Otolaryngol 1985; 111: 609-12. PubMed  
 16. Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D, Maag KP, Dieterich M, Bense S, Theil D, Jahn K, Brandt T. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. N Engl J Med. 2004 Jul 22;351(4):354-61. PMID: 15269315 PubMed  
 17. Karlberg ML, Magnusson M. Treatment of acute vestibular neuronitis with glucocorticoids. Otol Neurotol. 2011 Sep;32(7):1140-3. PMID: 21817947 PubMed  
 18. Fishman J, Burgess C, Waddell A. Corticosteroids for the treatment of idiopathic acute vestibular dysfunction (vestibular neuritis). Cochrane Database Syst Rev 2011; 5: CD008607. doi:10.1002/14651858.CD008607.pub2 DOI  
 19. Stokroos RJ, Albers FWJ, Tenvergert EM. Antiviral treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a prospective, randomized, double-blind clinical trial. Acta Otolaryngol 1998; 118: 488-95. PubMed  
 20. Okinaka Y, Sekitani T, Okazaki H et al. Progress of caloric response of vestibular neuronitis. Acta Otolaryngol Suppl 1993; 503: 18-22. PubMed  
 • Mikael Karlberg, docent och överläkare, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus samt ÖNH-mottagningen, Trelleborgs lasarett
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen