Gå direkt till huvudinnehållet

Vasomotorisk rinit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Nästäppa och sekretion som är oberoende av säsong och utan påvisbar allergi. Exklusionsdiagnos.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Växlande nästäppa och därpå riklig, vattnig sekretion. Nysningar, näsklåda och konjunktival irritation är mindre framträdande.
Kliniska fynd:
Vanligtvis har slemhinnan ett normalt utseende men den kan vara svullen och röd. 
Diagnostik:
Inga specifika tester är tillgängliga för att diagnostisera vasomotorisk rinit, men behov av allergiutredning bör bedömas.
Behandling:
Undgå exponering för irritanter. Eventuellt behandling med nasala steroider eller antihistaminer.
 1. Wheeler PW, Wheeler SF. Vasomotor rhinitis. Am Fam Physician 2005; 72: 1057-62. PubMed  
 2. Nassef M, Shapiro G, Casale TB. Identifying and managing rhinitis and its subtypes: allergic and non-allergic components--a consensus report and materials from the Respiratory Allergic Disease Foundation. Curr Med Res Opin. 2006;22:2541-2548. PubMed  
 3. Lieberman PL, Smith P. Nonallergic Rhinitis: Treatment. Immunol Allergy Clin North Am. 2016 May;36(2):305-19. Epub 2016 Feb 26.PMID: 27083104. PubMed  
 4. Pattanaik D, Lieberman P. Vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis. 2010; 10: 84-91. PubMed  
 5. Scarupa MD, Kaliner MA. Nonallergic Rhinitis, With a Focus on Vasomotor Rhinitis Clinical Importance, Differential Diagnosis, and Effective Treatment Recommendations. World Allergy Organ J. 2009; 2(3): 20-25. doi:10.1097/WAO.0b013e318196ca1e DOI  
 6. Lau J, Long A. Chronic rhinitis: allergic or nonallergic? Editorial Am Fam Physician 2003; 67: 705-6. PubMed  
 7. Schenkel EJ, Skoner DP, Bronsky EA, Miller SD, Pearlman DS, Rooklin A, et al. Absence of growth retardation in children with perennial allergic rhinitis after one year of treatment with mometasone furoate aqueous nasal spray. Pediatrics 2000; 105: E22. Pediatrics  
 8. Skoner DP, Rachelefsky GS, Meltzer EO, Chervinsky P, Morris RM, Seltzer JM, et al. Detection of growth suppression in children during treatment with intranasal beclomethasone dipropionate. Pediatrics 2000; 105: E23. Pediatrics  
 9. Benninger MS, Ahmad N, Marple BF. The safety of intranasal steroids. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 739-50. PubMed  
 10. Banov CH, Lieberman P; for the Vasomotor Rhinitis Study Groups. Efficacy of azelastine nasal spray in the treatment of vasomotor (perennial nonallergic) rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 86: 28-35. PubMed  
 11. Gevorgyan A, Segboer C, Gorissen R, van Drunen CM, Fokkens W. Capsaicin for non-allergic rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010591. DOI: 10.1002/14651858.CD010591.pub2. DOI  
 12. Yan CH, Hwang PH. Surgical Management of Nonallergic Rhinitis. Otolaryngol Clin North Am. 2018 Oct;51(5):945-955 . pmid:29937065 PubMed  
 13. Caparroz FA, Gregorio LL, Bongiovanni G, Izu SC, Kosugi EM. Rhinitis and pregnancy: literature review. Braz J Otorhinolaryngol. 2016; 82: 105-11. doi:https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.04.011
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL