Akut rinosinuit

 • Definition: Inflammation i näsa och näsans bihålor med slemhinnesvullnad och nedsatt eller upphävt dränage från bihålorna till näsan.
 • Förekomst: Vanligt tillstånd i primärvård. Endast ett fåtal utvecklar bakteriell rinosinuit.
 • Symtom: Kan variera från snuva, nästäppa, nedsatt luktsinne och lätt smärta i ansikte till svår smärta i ansikte med varig snuva (oftast ensidigt).
 • Kliniska fynd: Få specifika kliniska fynd förutom tecken på inflammation i nässlemhinnan. Vargata i epifarynx är ett ovanligt men säkert tecken på bakteriell rinosinuit.
 • Diagnostik: Diagnos kan ställas på typiska symtom. Blodprover och odlingar har begränsat värde. Vid komplicerade och långdragna fall kan CT av bihålorna vara aktuellt.
 • Behandling: Primärbehandlingen är dränagefrämjande åtgärder, intranasala kortikosteroider och hos utvalda patienter antibiotikabehandling. 

Basfakta

Definition1

 • Sinuit (bihåleinflammation) innebär en inflammation i slemhinnan i de paranasala bihålorna, men eftersom sinuit alltid är förknippad med inflammation även i nässlemhinnan är rinosinuit en mer korrekt och numera allmänt använd beteckning.2
 • Hos vuxna definieras akut rinosinuit genom akut debut av minst 2 av följande symtom:
  • Obligatoriskt för diagnos: nästäppa eller sekret från näsan (genom näsborrar eller mot svalget)
  • Icke obligatoriskt för diagnos: ansiktssmärta/-tryck, minskning eller frånvaro av luktsinnet
 • Hos barn definieras akut rinosinuit genom akut debut av minst 2 av följande symtom:
  • Nästäppa
  • Färgad sekret från näsan
  • Hosta (dag- och nattetid) 
 • Akut rinosinuit varar definitionsmässigt inte längre än 4 veckor (konsensus).3
 • Förkylning:
  • Akut viral rinosinuit
  • Symtom enligt ovan <10 dagar
 • (Akut) Bakteriell rinosinuit:
  • Efter akut viral rinosinuit kan det uppstå en bakteriell infektion 
  • Akut postviral rinosinuit har tidigare definierats som försämring av symtom efter 5 dagar eller persisterande symtom efter 10 dagar1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.