Gå direkt till huvudinnehållet

Akut rinosinuit, akut bihåleinflammation

Senast reviderad:


Definition:
Inflammation i näsa och näsans bihålor med slemhinnesvullnad och nedsatt eller upphävt dränage från bihålorna till näsan.
Förekomst:
Vanligt tillstånd i primärvård. Endast ett fåtal utvecklar akut bakteriell rinosinuit.
Symtom:
Kan variera från snuva, nästäppa, nedsatt luktsinne och lätt smärta i ansikte till svår smärta i ansikte med varig snuva (oftast ensidigt).
Kliniska fynd:
Få specifika kliniska fynd förutom tecken på inflammation i nässlemhinnan. Vargata i epifarynx är ett ovanligt men säkert tecken på bakteriell rinosinuit.
Diagnostik:
Diagnosen kan ställas på typiska symtom tillsammans med kliniska fynd. Blodprover och odlingar har begränsat värde. 
Behandling:
Primärbehandlingen är dränagefrämjande åtgärder, intranasala kortikosteroider och hos utvalda patienter med akut bakteriell rinosinuit och svåra symtom antibiotikabehandling. 
 1. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 2020;58(Suppl S29):1‐464. PMID:32077450. PubMed  
 2. Läkemedelsverket. Läkemedel vid rinosinuit – behandlingsrekommendation. 2020-06-25 (Hämtad 2020-06-25). www.lakemedelsverket.se  
 3. Ah-See KW, Evans AS. Sinusitis and its management. BMJ 2007; 334: 358-61. PubMed  
 4. Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol 2016; 6 suppl 1: S22-209. pmid:26889651 PubMed  
 5. Läkemedelsverket (2005). Läkemedelsbehandling av rinosinuit – Behandlingsrekommendation. medibas.se  
 6. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019) www.folkhalsomyndigheten.se  
 7. Varonen H, Mäkelä M, Savolainen S, Läärä E, Hilden J. Comparison of ultrasound, radiography, and clinical examination in the diagnosis of acute maxillary sinusitis: systematic review. J Clin Epidemiol 2000; 53: 940-8. PubMed  
 8. Engels EA, Terrin N, Barza M, Lau J. Meta-analysis of diagnostic tests for acute sinusitis. J Clin Epidemiol 2000; 53: 852-62. PubMed  
 9. Ebell MH, McKay B, Guilbault R, et al. Diagnosis of acute rhinosinusitis in primary care: a systematic review of test accuracy. Br J Gen Pract 2016; 66(650): e612-32. pmid:27481857 PubMed  
 10. Clas JWL, Schot MJC, de Jong SAM. Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: A randomized controlled trial. Ann Fam Med 2010; 8: 124-33. PubMed  
 11. Burke TF, Guertler AT, Timmons JH. Comparison of sinus x-rays with computed tomography scans in acute sinusitis. Acad Emerg Med 1994; 1: 235 - 9. PubMed  
 12. Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D et al. Antibiotics for acute rhinosinusitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. Art. No.: CD006089. DOI: 10.1002/14651858.CD006089.pub5. The Cochrane Library  
 13. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. Executive summary of EPOS 2020 including integrated care pathways. Rhinology. 2020;58(2):82‐111. PMID:32226949. PubMed  
 14. Rabago D, Zgierska A. Saline nasal irrigation for upper respiratory conditions. Am Fam Physician 2009; 80: 1117-9. American Family Physician  
 15. King D, Mitchel B, Williams CP Spurling GKP. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Art. No.: CD006821. DOI: 10.1002/14651858.CD006821.pub3 onlinelibrary.wiley.com  
 16. Venekamp RP, Thompson MJ, Hayward G, et al. Systemic corticosteroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 25;3:CD008115. doi: 10.1002/14651858.CD008115.pub3. DOI  
 17. Shaikh N, Wald ER. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 27;10:CD007909. doi: 10.1002/14651858.CD007909.pub4. The Cochrane Library  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus