Gå direkt till huvudinnehållet

Akut rinosinuit

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Inflammation i näsa och näsans bihålor med slemhinnesvullnad och nedsatt eller upphävt dränage från bihålorna till näsan.
Förekomst:
Vanligt tillstånd i primärvård. Endast ett fåtal utvecklar akut bakteriell rinosinuit.
Symtom:
Kan variera från snuva, nästäppa, nedsatt luktsinne och lätt smärta i ansikte till svår smärta i ansikte med varig snuva (oftast ensidigt).
Kliniska fynd:
Få specifika kliniska fynd förutom tecken på inflammation i nässlemhinnan. Vargata i epifarynx är ett ovanligt men säkert tecken på bakteriell rinosinuit.
Diagnostik:
Diagnosen kan ställas på typiska symtom tillsammans med kliniska fynd. Blodprover och odlingar har begränsat värde. 
Behandling:
Primärbehandlingen är dränagefrämjande åtgärder, intranasala kortikosteroider och hos utvalda patienter med akut bakteriell rinosinuit och svåra symtom antibiotikabehandling. 
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus