Gå direkt till huvudinnehållet

Näspolyper

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammerad och ödematös slemhinna som putar ut i näsan eller bihålorna. Är relaterat till kronisk rinosinuit. 
Förekomst:
Prevalensen är cirka 5 %.
Symtom:
Börjar vanligtvis med nästäppa. Vartefter ses munandning, avsaknad av lukt, snarkning, nasal röst och huvudvärk.
Kliniska fynd:
Näspolyper är gråbleka, oftast glatta, mer eller mindre stjälkade, vätskefyllda formationer som i regel är multipla och bilaterala.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar kan vara röntgen, DT, nasal endoskopi.
Behandling:
Primärbehandlingen är läkemedel, och i första hand åtgärda orsaken till inflammationen. Detta kan innebära sanering av bihålorna eller antiallergisk behandling. I ett senare skede kan kirurgi vara aktuellt. 
 1. Johansson L, Akerlund A, Holmberg K, et al. Prevalence of nasal polyps in adults: the Skovde population-based study. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003; 112: 625-9. PubMed  
 2. Yung MW, Gould J, Upton GJ. Nasal polyposis in children with cystic fibrosis: a long-term follow-up study. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002; 111: 1081-6. PubMed  
 3. Scadding GK, Durham SR, Mirakian R, et al, British Society for Allergy and Clinical Immunology. BSACI guidelines for the management of rhinosinusitis and nasal polyposis. Clin Exp Allergy 2008; 38: 260. PubMed  
 4. Fokkens W, Lund VJ, Mullol J. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. Rhinology Suppl. 2007;20:1-136. PubMed  
 5. Rimmer J, Fokkens W, Chong LY, Hopkins C. Surgical versus medical interventions for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD006991. DOI: 10.1002/14651858.CD006991.pub2. DOI  
 6. Chong LY, Head K, Hopkins C, Philpott C, Burton MJ, Schilder GM A.. Different types of intranasal steroids for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016. doi:https://doi.org/10.1002/14651858.CD011993.pub2 Cochrane (DOI)  
 7. Small CB, Hernandez J, Reyes A, et al. Efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray in nasal polyposis. J Allergy Clin Immunol 2005;116: 1275-81. PubMed  
 8. Wentzel JL, Soler ZM, DeYoung K, et al. Leukotriene antagonists in nasal polyposis: a meta-analysis and systematic review. Am J Rhinol Allergy. 2013 Nov-Dec;27(6):482-9. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3976. DOI  
 9. Vaidyanathan S, Barnes M, Williamson P, et al. Treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis with oral steroids followed by topical steroids: a randomized trial. Ann Intern Med 2011; 154: 293-302. Annals of Internal Medicine  
 10. Hissaria P, Smith W, Wormald PJ, et al. Short course of systemic corticosteroids in sinonasal polyposis: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial with evaluation of outcome measures. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 128-33. PubMed  
 11. Gevaert P, Calus L, Van Zele T, et al. Omalizumab is effective in allergic and nonallergic patients with nasal polyps and asthma. J Allergy Clin Immunol 2012. doi:10.1016/j.jaci.2012.07.047 DOI  
 12. Bachert C, Mannent L, Naclerio RM, et al.. Effect of Subcutaneous Dupilumab on Nasal Polyp Burden in Patients With Chronic Sinusitis and Nasal Polyposis - A Randomized Clinical Trial. JAMA 2016; 315(5): 469–479. doi:10.1001/jama.2015.19330 DOI  
 13. FDA News release: FDA approves first treatment for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. June 2019 www.fda.gov  
 14. Sharma R, Lakhani R, Rimmer J, et al. Surgical interventions for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 20;11:CD006990. doi: 10.1002/14651858.CD006990.pub2. The Cochrane Library  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim