Gå direkt till huvudinnehållet

Nasofarynxcancer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancersjukdom i nässvalget.
Förekomst:
I Sverige insjuknar drygt 30 personer årligen i nasofarynxcancer.
Symtom:
Det vanligaste symtomet är en förstorad körtel på halsen. Andra är öronsmärta, ensidig hörselnedsättning eller nasalstenos. Skallbaserosioner kan ge förlamningar i den femte och sjätte kranialnerven, något som leder till huvudvärk, diplopi, ansiktsmärtor och domningar.
Kliniska fynd:
Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek, sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen eller ensidig serös mediaotit (otosalpingit) ska föranleda misstanke och remiss till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer .
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
Behandling:
Strålbehandling är huvudsaklig behandling.
  1. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. RCC. Hämtad 2021-07-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet