Gå direkt till huvudinnehållet

Näsblödning, tillstånd

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Näsblödning (epistaxis) är en arteriell eller venös blödning från slemhinnan i näsan, genom näsborrar eller till svalget.
Förekomst:
Livstidsprevalens är upp till 60 %.
Kliniska fynd:
Blod kan strömma från näsborre och/eller ned i svalget.
Diagnostik:
Det kan vara aktuellt att undersöka blodtryck och puls samt Hb, eventuellt B-EVF och eventuellt koagulationsstatus.
Behandling:
Näsblödningen slutar som regel spontant. Näsblödningar som inte slutar eller återkommande näsblödningar kan remitteras för etsning eller bränning. Vid större blödningar kan det vara nödvändigt med tamponering och inläggning på sjukhus.
 1. Kucik CJ, Clenney T. Management of epistaxis. Am Fam Physician 2005; 71: 305-11. PubMed  
 2. Viducich RA, Blanda MP, Gerson LW. Posterior epistaxis: clinical features and acute complications. Ann Emerg Med 1995; 25: 592-6. PubMed  
 3. Pollice PA, Yoder MG. Epistaxis: a retrospective review of hospitalized patients. Otolaryngol Head Neck Surg 1997; 117: 49-53. PubMed  
 4. Diamond L. Managing epistaxis. JAAPA. 2014 Nov;27(11):35-9. pmid:25303882. PubMed  
 5. Morgan DJ, Kellerman R. Epistaxis: evaluation and treatment. Prim Care. 2014 Mar;41(1):63-73. doi: 10.1016/j.pop.2013.10.007. dx.doi.org  
 6. Rodeghiero F, Castaman G, Dini E. Epidemiological investigation of the prevalence of von Willebrand's disease. Blood 1987; 69: 454-9. Blood  
 7. Tan LK, Calhoun KH. Epistaxis. Med Clin North Am 1999; 83: 43-56. PubMed  
 8. Koh E, Frazzini VI, Kagetsu NJ. Epistaxis: vascular anatomy, origins, and endovascular treatment. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 845-51. PubMed  
 9. Alvi A, Joyner-Triplett N. Acute epistaxis: How to spot the source and stop the flow. Postgrad Med 1996; 99: 83 PubMed  
 10. Pond F, Sizeland A. Epistaxis. Strategies for management. Aust Fam Physician 2000; 29: 933-8. PubMed  
 11. Adornato SG. Epistaxis: new approach Letter. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123: 524. PubMed  
 12. Killick N, Malik V, Nirmal Kumar B. Nasal packing for epistaxis: an evidence-based review. Br J Hosp Med (Lond). 2014 Mar;75(3):143-4, 146-7.
 13. Qureishi A, Burton MJ. Interventions for recurrent idiopathic epistaxis (nosebleeds) in children. Cochrane Database Syst Rev 2012 Sep 12;9:CD004461. Cochrane (DOI)  
 14. Zahed R, Jazayeri MHM, Naderi A, et al. Topical Tranexamic Acid Compared With Anterior Nasal Packing for Treatment of Epistaxis in Patients Taking Antiplatelet Drugs: Randomized Controlled Trial. Aca Emerg Med 2017. pmid:29125679 PubMed  
 15. Lethagen S, Ragnarson Tennvall G. Self-treatment with desmopressin intranasal spray in patients with bleeding disorders: effect on bleeding symptoms and socioeconomic factors. Ann Hematol 1993; 66: 257-60. PubMed  
 16. Frazee TA, Hauser MS. Nonsurgical management of epistaxis. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58: 419-24. PubMed  
 17. Corbridge RJ, Djazaeri B, Hellier WP, Hadley J. A prospective randomized controlled trial comparing the use of Merocel nasal tampons and BIPP in the control of acute epistaxis. Clin Otolaryngol 1995; 20: 305-7. PubMed  
 18. Ruddy J, Proops DW, Pearman K, Ruddy H. Management of epistaxis in children. Int J Paediatr Otorhinolaryngol 1991; 21: 139-42. PubMed  
 19. Kubba H, MacAndie C, Botma M, et al. A prospective, single blind, randomized controlled trial of antiseptic cream for recurrent epistaxis in childhood. Clin Otolaryngol 2001;26:465-8. PubMed  
 20. McFerran DJ, Edmonds SE. The use of balloon catheters in the treatment of epistaxis. J Laryngol Otol 1993; 107: 197-200. PubMed  
 21. Williams M, Onslow J. Airway difficulties associated with severe epistaxis. Anaesthesia 1999; 54: 812-3. PubMed  
 22. Derkay CS, Hirsch BE, Johnson JT, Wagner RL. Posterior nasal packing. Are intravenous antibiotics really necessary? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115: 439-41. PubMed  
 23. Pepper C, Lo S, Toma A. Prospective study of the risk of not using prophylactic antibiotics in nasal packing for epistaxis. J Laryngol Otol. 2012 Mar;126(3):257-9. PMID: 22214602 PubMed  
 24. Stangerup SE, Dommerby H, Lau T. Hot-water irrigation as a treatment of posterior epistaxis. Rhinology 1996; 34: 18-20. PubMed  
 25. Stangerup SE, Dommerby J, Siim C, Kemp L, Stage J. New modification of hot-water irrigation in the treatment of posterior epistaxis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125: 686-90. PubMed  
 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet