Gå direkt till huvudinnehållet

Näsblödning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Näsblödning (epistaxis) är en arteriell eller venös blödning från slemhinnan i näsan, genom näsborrar eller till svalget.
Förekomst:
Cirka 6 % behöver någon gång medicinska åtgärder för att stoppa en näsblödning.
Kliniska fynd:
Blod kan strömma från näsborre och/eller ned i svalget.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på klinisk bild. Ibland behövs kompletteraande blodprovstagning för bedömning av anemi, koagulationsstatus eller möjliga bakomliggande sjukdomar.
Behandling:
Näsblödningen slutar som regel spontant. Näsblödningar som inte slutar eller återkommande näsblödningar kan remitteras för etsning eller bränning. Vid större blödningar kan tamponering och inläggning på sjukhus behövas.
 1. Womack JP, Kropa J, Jimenez Stabile M. Epistaxis: Outpatient Management. Am Fam Physician. 2018;98(4):240-245. PubMed  
 2. Diamond L. Managing epistaxis. JAAPA. 2014 Nov;27(11):35-9. pmid:25303882. PubMed  
 3. Morgan DJ, Kellerman R. Epistaxis: evaluation and treatment. Prim Care. 2014 Mar;41(1):63-73. doi: 10.1016/j.pop.2013.10.007. PMID: 24439881 PubMed  
 4. Koh E, Frazzini VI, Kagetsu NJ. Epistaxis: vascular anatomy, origins, and endovascular treatment. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 845-51. PubMed  
 5. Seikaly H. Epistaxis. N Engl J Med. 2021 Mar 11;384(10):944-951. doi: 10.1056/NEJMcp2019344. PMID: 33704939 PubMed  
 6. Qureishi A, Burton MJ. Interventions for recurrent idiopathic epistaxis (nosebleeds) in children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD004461. doi: 10.1002/14651858.CD004461.pub3. PMID: 22972071 PubMed  
 7. Viducich RA, Blanda MP, Gerson LW. Posterior epistaxis: clinical features and acute complications. Ann Emerg Med 1995; 25: 592-6. PubMed  
 8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Näsblödning. Hämtad 23-05-24 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. McFerran DJ, Edmonds SE. The use of balloon catheters in the treatment of epistaxis. J Laryngol Otol 1993; 107: 197-200. PubMed  
 10. Williams M, Onslow J. Airway difficulties associated with severe epistaxis. Anaesthesia 1999; 54: 812-3. PubMed  
 11. Pepper C, Lo S, Toma A. Prospective study of the risk of not using prophylactic antibiotics in nasal packing for epistaxis. J Laryngol Otol. 2012 Mar;126(3):257-9. PMID: 22214602 PubMed  
 12. Stangerup SE, Dommerby H, Lau T. Hot-water irrigation as a treatment of posterior epistaxis. Rhinology 1996; 34: 18-20. PubMed  
 13. Stangerup SE, Dommerby J, Siim C, Kemp L, Stage J. New modification of hot-water irrigation in the treatment of posterior epistaxis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125: 686-90. PubMed  
 14. Zahed R, Jazayeri MHM, Naderi A, et al. Topical Tranexamic Acid Compared With Anterior Nasal Packing for Treatment of Epistaxis in Patients Taking Antiplatelet Drugs: Randomized Controlled Trial. Aca Emerg Med 2017. pmid:29125679 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet