Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i näsa och bihålor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancersjukdom i näskaviteten, de paranasala bihålorna eller mellanörat.
Förekomst:
I Sverige insjuknar cirka 64 personer årligen i maligna näs- och bihåletumörer.
Symtom:
Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida och/eller ensidig återkommande blodig sekretion från näsan. Symtom på ensidig serös mediaotit. Eventuellt huvudvärk eller käksmärta. 
Kliniska fynd:
Synlig tumör i näsan. Eventuellt kranialnervspåverkan. Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida, ensidig återkommande blodig sekretion från näsan, ensidig serös mediaotit eller nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer .
Diagnostik:
Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi. 
Behandling:
Vanligen kombinerad behandling med kirurgi och strålbehandling.
  1. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. RCC. Hämtad 2021-07-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Stenson KM, Haraf DJ. Paranasal sinus cancer. UpToDate, last updated Jan 04, 2021. UpToDate  
  3. CantùG, Bimbi G, Miceli R, et al. Lymph node metastases in malignant tumors of the paranasal sinuses: prognostic value and treatment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134: 170. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet