Gå direkt till huvudinnehållet

Oral herpes simplex-infektion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Recidiverande utbrott av små grupperade blåsor på rodnad botten orolabialtt, i vissa fall som primär gingivostomatit, förorsakat av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2).
Förekomst:
I den vuxna befolkningen i europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar. Livstidsprevalensen av orolabial herpes är 20–40 %.
Symtom:
Primärinfektionen är ofta asymtomatisk, men kan i vissa fall ge svåra symtom med gingivostomatit och feber.
Kliniska fynd:
Vid recidiverande herpes ses grupperade blåsor på rodnad botten orolabialt.
Diagnostik:
Diagnos kan oftast ställas på typisk klinisk bild.
Behandling:
Självläkande tillstånd. Barn med akut gingivostomatit kan behöva stöd för att få i sig vätska.
  1. Pebody RG, Andrews N, Brown D, Gopal R et al. The seroepidemiology of herpes simplex virus type 1 and 2 in Europe. Sex Transm Infect. 2004 Jun;80(3):185-9. PMID: 15170000 PubMed  
  2. Gonsalves WC, Chi AC, Neville BW. Common oral lesions: Part I. Superficial mucosal lesions. Am Fam Physician 2007; 75: 501-7. PMID: 17323710 PubMed  
  3. Gibson JJ, Hornung CA, Alexander GR, Lee FK, Potts WA, Nahmias AJ. A cross-sectional study of herpes simplex virus types 1 and 2 in college students: occurrence and determinants of infection. J Infect Dis 1990; 162: 306-12. PubMed  
  4. Fatahzadeh M, Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: epidemiology, pathogenesis, symptomatology, diagnosis, and management. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 737-63. PubMed  
  5. Arduino PG, Porter SR. Oral and perioral herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection: review of its management. Oral Dis 2006; 12: 254-70. PubMed  
  6. Salvaggio MR, Lutwick LI. Herpes simplex. eMedicine, last updated May 27, 2009.
  7. Keels MA,Clements DA. Herpetic gingivostomatitis in young children. UpToDate, last updated May 05, 2014. UpToDate  
  8. Arduino PG, Porter SR. Herpes simplex virus type I infection: overview on relevant clinico-pathological features. J Oral Pathol Med 2008; 37: 107-21. PubMed  
  9. Chi CC, Wang SH, Delamere FM, et al. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD010095. PMID: 26252373 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet