Gå direkt till huvudinnehållet

Oral herpes simplex-infektion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Primärinfektion med eller utan symtom, vanligen i barndomen. Därefter hos en del recidiverande utbrott på läpparna eller i munnen.
Förekomst:
Bland personer >30 år har cirka 40 % haft läppherpes någon gång i livet i en svensk population.
Symtom:
Primärinfektionen kan ge gingivostomatit och feber. Vid recidiverande utbrott ses typiska smärtande grupperade blåsor på läppen eller i munnen. Ofta upplevs prodromalsymtom med stickningar i hudområdet några timmar innan.
Kliniska fynd:
Blåsorna brister snabbt och efterlämnar fibrinklädda sammanflytande ulcerationer och på läppen en sårskorpa.
Diagnostik:
Diagnos kan oftast ställas på typisk klinisk bild.
Behandling:
Självläkande tillstånd som vanligen inte behöver behandlas. I vissa fall kan antiviral behandling ges. Barn med akut gingivostomatit kan behöva stöd för att få i sig vätska.
 1. Gopinath D, Koe KH, Maharajan MK, Panda S. A Comprehensive Overview of Epidemiology, Pathogenesis and the Management of Herpes Labialis. Viruses. 2023 Jan 13;15(1):225. doi: 10.3390/v15010225. PMID: 36680265 PubMed  
 2. Pebody RG, Andrews N, Brown D, Gopal R et al. The seroepidemiology of herpes simplex virus type 1 and 2 in Europe. Sex Transm Infect. 2004 Jun;80(3):185-9. PMID: 15170000 PubMed  
 3. Löwhagen GB, Bonde E, Eriksson B, Nordin P, Tunbäck P, Krantz I. Self-reported herpes labialis in a Swedish population. Scand J Infect Dis. 2002;34(9):664-7. doi: 10.1080/00365540210147732. PMID: 12374357 PubMed  
 4. Greenberg SA, Schlosser BJ, Mirowski GW. Diseases of the lips. Clin Dermatol. 2017 Sep-Oct;35(5):e1-e14. doi: 10.1016/j.clindermatol.2017.11.003. Epub 2017 Nov 16. PMID: 29289276 PubMed  
 5. Fatahzadeh M, Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: epidemiology, pathogenesis, symptomatology, diagnosis, and management. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 737-63. PubMed  
 6. Arduino PG, Porter SR. Oral and perioral herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection: review of its management. Oral Dis 2006; 12: 254-70. PubMed  
 7. Keels MA,Clements DA. Herpetic gingivostomatitis in young children. UpToDate, last updated: Apr 04, 2022. UpToDate  
 8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. Herpes simplex. Hämtad 2023-11-30. www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. Valaciclovir. FASS. Hämtad 2023-11-30 www.fass.se  
 10. Saleh D, Yarrarapu SNS, Sharma S. Herpes Simplex Type 1. 2023 Aug 28. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29489260 PubMed  
 11. Chi CC, Wang SH, Delamere FM, et al. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD010095. PMID: 26252373 PubMed  
 12. Salvaggio MR, Lutwick LI. Herpes simplex. eMedicine, last updated May 27, 2009.
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet