Gå direkt till huvudinnehållet

Cancer i munhålan

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancer i tunga, tandkött, munbotten, kindslemhinnan och hårda gommen.
Förekomst:
Under 2016 registrerades 442 fall i Sverige. Incidensen ökar med drygt 3 % årligen.
Symtom:
Smärtfritt sår eller en fläck i munhålan.
Kliniska fynd:
Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker på >3 veckor ska hos vuxna föranleda misstanke och remiss till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer .
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar är biopsi, DT och eller MR.
Behandling:
Primärbehandling är kirurgi och ofta postoperativ strålbehandling. Ibland ges medicinsk tumörbehandling.
  1. Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer, RCC, hämtad 2020-10-02 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet