Gå direkt till huvudinnehållet

Burning mouth syndrome (BMS)

Senast reviderad:


Definition:
En brännande känsla eller dysestesi på tungan eller i munhålan som inte kan förklaras med hjälp av kliniska fynd eller laboratoriefynd.
Förekomst:
Ovanligt tillstånd som oftast uppträder hos kvinnor, med stigande prevalens med stigande ålder.
Symtom:
Ofta en brännande känsla, oftast lokaliserad till tungan, men läpp, gom, tandkött, mucosa eller hela munhålan kan vara påverkad. Andra samtidiga symtom kan vara förändrad känsla i munnen, domningar, överkänslighet, allodyni, smakförändringar och torr mun.
Kliniska fynd:
Inga.
Diagnostik:
Tillståndet är en uteslutningsdiagnos och därför behöver andra tillstånd uteslutas genom noggrann klinisk undersökning och blodprover.
Behandling:
Symtomatisk behandling med lokala och systemiska medel kan prövas. Kognitiv beteendeterapi har effekt hos många individer.
 1. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33: 629-808. pmid:23771276 PubMed  
 2. Kohorst JJ, Bruce AJ, Torgersson RR, et al. The prevalence of burning mouth syndrome: a population-based study. Br J Dermatol 2015; 172(6): 1654-1656. pmid:25495557 PubMed  
 3. Bender SD. Burning Mouth Syndrome. Dent Clin North Am 2018; 62(4): 585-596. pmid:30189984 PubMed  
 4. Kohorst JJ, Bruce AJ, Torgerson RR, et al. A population-based study of the incidence of burning mouth syndrome. Mayo Clin Proc 2014; 89:1545. PubMed  
 5. Feller L, Fourie J, Bouckaert M, et al. Burning Mouth Syndrome: Aetiopathogenesis and Principles of Management. Pain Res Manag 2017; 2017: 1926269. pmid:29180911 PubMed  
 6. Lauria G, Majorana A, Borgna M, et al. Trigeminal small-fiber sensory neuropathy causes burning mouth syndrome. Pain 2005; 115: 332-7. PubMed  
 7. Forssell H, Jaaskelainen S, Tenovuo O, et al. Sensory dysfunction in burning mouth syndrome. Pain. 2002 Sep. 99(1-2):41-7. PMID: 12237182 PubMed  
 8. Yilmaz Z, Renton T, Yiangou Y, et al. Burning mouth syndrome as a trigeminal small fibre neuropathy: Increased heat and capsaicin receptor TRPV1 in nerve fibres correlates with pain score. J Clin Neurosci. 2007 Sep. 14(9):864-71. PMID: 17582772 PubMed  
 9. de Moura SA, de Sousa JM, Lima DF, et al. Burning mouth syndrome (BMS): sialometric and sialochemical analysis and salivary protein profile. Gerodontology. 2007 Sep. 24(3):173-6. PMID: 17696895 PubMed  
 10. Loeb LM, Naffah-Mazzacoratti MG, Porcionatto MA, et al. Chondroitin sulfate and kallikrein in saliva: Markers for glossodynia. International Immunopharmacology. July 2008. 8:1056-1058. DOI: 10.1016/j.intimp.2008.03.002 DOI  
 11. Jääskeläinen SK, Woda A. Burning mouth syndrome. Cephalalgia 2017; 37(7): 627-647. pmid:28569120 PubMed  
 12. Moghadam-Kia S, Fazel N. A diagnostic and therapeutic approach to primary burning mouth syndrome. Clin Dermatol 2017; 35(5): 453-460. pmid:28916026 PubMed  
 13. Grushka M, Epstein JB, Gorsky M. Burning Mouth Syndrome. Am Fam Physician 2002; 65: 615-20,622 American Family Physician  
 14. McMillan R, Forssell H, Buchanan JA, et al. . Interventions for treating burning mouth syndrome. Cochr Syst Rev 2016; 11: CD002779. doi:10.1002/14651858.CD002779.pub3 DOI  
 15. de Moraes M, do Amaral Bezerra BA, da Rocha Neto PC, et al. Randomized trials for the treatment of burning mouth syndrome: an evidence-based review of the literature. J Oral Pathol Med. 2011;41(4):281-7. PMID:22092585. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anna Stjernquist-Desatnik, docent och överläkare, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus