Angulär cheilit

  • Definition:Det är ett inflammatoriskt tillstånd som ger smärtsamma lesioner i munvinklarna. Tillståndet har möjligen en kombination av traumatisk, bakteriell och mykologisk orsak.
  • Förekomst:Ganska vanligt tillstånd.
  • Symtom:Tillståndet presenterar sig vanligtvis med erytem, smärtsamma sprickbildningar, fjällning, blödning och sårbildning i mungiporna.
  • Fynd:Smärtsamma sår, fissurer i mungiporna.
  • Diagnostik:Diagnosen bygger på typisk anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Består ofta av lokalbehandling med antimykotiskt preparat (med eller utan kortikosteroid), vid misstanke om bakteriell genes kan antibiotika användas. 

Basfakta

Definition

  • Sjukdomen går också under benämningen angulär stomatit.
  • Det är ett inflammatoriskt tillstånd som ger smärtsamma lesioner i munvinklarna1 – ömhet, erytem och sprickbildning är typiskt.
  • Diagnosen är ofta förknippad med stomatit relaterat till användning av tandproteser.
  • Angulär cheilit kan vara ett isolerat tidigt tecken på anemi eller vitaminbrist, till exempel B12-brist, och går tillbaka när den underliggande sjukdomen har behandlats.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.