Gå direkt till huvudinnehållet

Angulär cheilit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Det är ett inflammatoriskt tillstånd som ger smärtsamma lesioner i munvinklarna. Tillståndet har möjligen en kombination av traumatisk, bakteriell och mykologisk orsak.
Förekomst:
Ganska vanligt tillstånd.
Symtom:
Tillståndet presenterar sig vanligtvis med erytem, smärtsamma sprickbildningar, fjällning, blödning och sårbildning i mungiporna.
Fynd:
Smärtsamma sår, fissurer i mungiporna.
Diagnostik:
Diagnosen bygger på typisk anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Består ofta av lokalbehandling med antimykotiskt preparat (med eller utan kortikosteroid), vid misstanke om bakteriell genes kan antibiotika användas. 
  1. Devani A, Barankin B. Angular cheilitis. Can Fam Physician 2007; 53: 1022-3. PubMed  
  2. Ohman SC, Dahlen G, Moller A, Ohman A. Angular cheilitis: a clinical and microbial study. J Oral Pathol 1986; 15: 213-7. PubMed  
  3. Warnakulasuriya KA, Samaranayake LP, Peiris JS. Angular cheilitis in a group of Sri Lankan adults: a clinical and microbiologic study. J Oral Pathol Med 1991; 20:172-5. PubMed  
  4. MacFarlane TW, Helnarska S. The microbiology of angular cheilitis. Br Dent J 1976; 140: 403-6. PubMed  
  5. Lamey PJ, Lewis MA. Oral medicine in practice: angular cheilitis. Br Dent J 1989; 167: 15-8. PubMed  
  6. Kahana M, Yahalom R, Schewach-Millet M. Recurrent angular cheilitis caused by dental flossing. J Am Acad Dermatol 1986; 15: 113-4. PubMed  
  7. Rose JA. Folic-acid deficiency as a cause of angular cheilosis. Lancet 1971; 2: 453-4. PubMed  
  8. Ohman SC, Jontell M, Dahlen G. Recurrence of angular cheilitis. Scand J Dent Res 1988; 96: 360-5. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Anna Stjernquist-Desatnik, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus