Gå direkt till huvudinnehållet

Sekretorisk otitis media (SOM)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ansamling av vätska i mellanörat utan att det föreligger en akut inflammation eller infektion.
Förekomst:
Mycket vanligt, särskilt hos barn mellan 2–5 år. 
Symtom:
Små barn kan oftast inte berätta om symtom. Det kan finnas tecken på hörselnedsättning. Vuxna och äldre barn kan berätta om hörselnedsättning, öronsus och balansrubbning.
Kliniska fynd:
Vid otoskopi syns ibland en vätskespegel eller luftbubblor.  Trumhinnan kan vara något gul-gråaktig. Rörligheten är av trumhinnan är nedsatt. Hörseltest kan utföras hos äldre barn och visar då ledningshinder.
Diagnostik:
Baseras på anamnes och kliniska fynd. Tympanometri kan bekräfta den nedsatta rörligheten av trumhinnan.
Behandling:
Autoinflation kan hjälpa. Läkemedel har ingen effekt. Hos vissa barn kan rörbehandling bli aktuell. 
 1. Rovers MM, Schilder AGM, Zielhuis GA, Rosenfeld RM. Otitis media. Lancet 2004; 363: 465-73. PubMed  
 2. Paradise JL, Rockette HE, Colborn K, et al. Otitis media in 2253 Pittsburgh-area infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. Pediatrics 1997; 99: 318-33. Pediatrics  
 3. SBU. Rörbehandling vid inflammation i mellanörat. 2008 (hämtad 2019-07-24). www.sbu.se  
 4. Atkinson H, Wallis S, Coatesworth AP. Otitis media with effusion. Postgrad Med 2015; 127(4): 381-5. pmid:25913597 PubMed  
 5. Takata GS, Chan LS, Shekelle P, et al. Diagnosis, natural history, and late effects of otitis media with effusion. evidence report/technology assessment: number 55. AHRQ Publication Number 02-E026. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2002.
 6. Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi, Svensk medicinsk audiologisk förening och Svensk förening för allmänmedicin. Nationella rekommendationer för rörbehandling av barn med öroninflammationer. Inga uppgifter om datum (hämtad 2019-07-24). oronkirurgiskforening.se  
 7. Simpson SA, Thomas CL, van der Linden M, MacMillan H, van der Wouden JC, Butler CC. Identification of children in the first four years of life for early treatment for otitis media with effusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004163. DOI: 10.1002/14651858.CD004163.pub2 DOI  
 8. Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. In: Rosenfeld RM, Bluestone CD, eds. Evidence-based otitis media, 2nd edn. Hamilton, ON: BC Decker, 2003: 180-90.
 9. Simpson S, Thomas C, van der Linden M, Macmillan H, van der Wouden J, Butler C. Identification of children in the first four years of life for early treatment for otitis media with effusion. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2007. The Cochrane Library  
 10. Perera R, Glasziou PP, Heneghan CJ, et al. Autoinflation for hearing loss associated with otitis media with effusion. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;5. PMID: 23728660. PubMed  
 11. Williamson I, Vennik J, Harnden A, et al. Effect of nasal balloon autoinflation in children with otitis media with effusion in primary care: an open randomized controlled trial. CMAJ 2015. doi:10.1503/cmaj.141608 DOI  
 12. Griffin G, Flynn CA. Anthistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 9: DOI: 10.1002/14651858.CD003423.pub3 DOI  
 13. SBU kommenterar. Antihistaminer och/eller avsvällande läkemedel vid sekretorisk mellanöreinflammation (sekretorisk mediaotit) hos barn. 2012-06-19 (hämtad 2019-07-25) www.sbu.se  
 14. Venekamp RP, Burton MJ, van Dongen TM, et al. Antibiotics for otitis media with effusion in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun 12;6:CD009163. Cochrane (DOI)  
 15. Simpson SA, Lewis R, van der Voort J, et al. Oral or topical nasal steroids for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 5: CD001935. Cochrane (DOI)  
 16. Paradise JL, Campbell TF, Dollaghan CA, et al. Developmental outcomes after early or delayed insertion of tympanostomy tubes. N Engl J Med 2005; 353: 576-86. New England Journal of Medicine  
 17. Browning GG, Rovers MM, Williamson I, et al. Grommets (ventilation tubes) for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. Cochrane Database Syst Rev 2010; 10: CD001801. doi:10.1002/14651858.CD001801.pub3 DOI  
 18. Moualed D, Masterson L, Kumar S, Donnelly N. Water precautions for prevention of infection in children with ventilation tubes (grommets). Cochrane Database of Syst. Rev. 2016, Issue 1. Art. No.: CD010375. DOI: 10.1002/14651858.CD010375.pub2. DOI  
 19. Boonacker CW, Rovers MM, Browning GG, et al. Adenoidectomy with or without grommets for children with otitis media: an individual patient data meta-analysis. Health Technol Assess. 2014 Jan;18(5):1-118. PubMed  
 20. Gouma P, Mallis A, Daniilidis V, et al. Behavioural trends in young children with conductive hearing loss: a case-control study. Eur Arch of Otorhinolaryngol 2011; 268: 63-6. doi:10.1007/s00405-010-1346-4 DOI  
 21. Multicentre, Council Media, Otitis Group, S. Surgery for persistent otitis media with effusion: generalizability of results from the UK trial (TARGET). Clin Otolaryngol Allied Sci 2001;26:417–24. PMID:11678951. PubMed  
 22. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sekretorisk mediaotit (otosalpingit, SOM). 2016-10-10 (hämtad 2019-7-25). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus