Gå direkt till huvudinnehållet

Otoskleros

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Otoskleros är en långsamt progredierande degenerativ sjukdom, med patologisk bennybildning, som drabbar temporalbenet och särskilt benlabyrinten och därmed koklea.
Förekomst:
Förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen och debuterar i ung, vuxen ålder.
Symtom:
Långsamt ökande hörselnedsättning som är mest uttalad vid låga frekvenser.
Kliniska fynd:
Lateralisering vid Webers test och negativt Rinnes test.
Diagnostik:
Aktuella undersökningar kan vara audiometri, tympanometri, stapediusreflex-test och otomikroskopi.
Behandling:
Behandlas med hörhjälpmedel och ibland kirurgi.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 1. Batson L, Rizzolo D. Otosclerosis: An update on diagnosis and treatment. JAAPA. 2017 Feb;30(2):17-22. PMID: 28060022 PubMed  
 2. Declau F, Van SM, Timmermans JP et al. Prevalence of otosclerosis in an unselected series of temporal bones. Otol Neurotol 2001; 22: 596-602. PubMed  
 3. Niedermeyer HP, Hausler R, Schwub D et al. Evidence of increased average age of patients with otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 17-24. PubMed  
 4. Thys M, Van Den BK, Iliadou V et al. A seventh locus for otosclerosis, OTSC7, maps to chromosome 6q13-16.1. Eur J Hum Genet 2007; 15: 362-8. PubMed  
 5. Niedermeyer HP, Becker ET, Arnold W. Expression of collagens in the otosclerotic bone. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 45-9. PubMed  
 6. Niedermeyer HP, Gantumur T, Neubert WJ et al. Measles virus and otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 86-92. PubMed  
 7. Sorensen MS, Frisch T, Bretlau P. Dynamic bone studies of the labyrinthine capsule in relation to otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 53-8. PubMed  
 8. Wanscher JH, Grøntved AM, Faber CE. Resultater efter primær stapedotomi ved otosklerose. Ugeskr Læger 2009; 171: 511. Ugeskrift for Læger  
 9. Vincent R, Sperling NM, Oates J et al. Surgical findings and long-term hearing results in 3,050 stapedotomies for primary otosclerosis: A prospective study with the otology-neurotology database. Otol Neurotol 2006; 27: 25-47. PMID: 16985478 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet