Gå direkt till huvudinnehållet

Akut mediaotit (AOM)

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
En akut infektion i mellanörats slemhinnor, ofta efter en övre luftvägsinfektion.
Förekomst:
AOM är den vanligaste bakterieinfektionen hos barn och är mera ovanligt hos vuxna.
Symtom:
Akut öronvärk med snabbt insjuknande, ofta efter en förkylningsperiod, med feber och nedsatt allmäntillstånd.
Kliniska fynd:
Purulent flytning i hörselgång vid spontanperforation, form- och färgförändrad trumhinna med upphävd eller nedsatt rörlighet.
Diagnostik:
Pneumatisk otoskopi och tympanometri kan påvisa upphävd eller nedsatt rörlighet. En ovanlig med viktig komplikation är mastoidit.
Behandling:
Behandling består av högläge, smärstillande/febernedsättande läkemedel och hos vissa grupper antibiotikabehandling.
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen