Gå direkt till huvudinnehållet

Dysfunktion i örontrumpeten

Senast reviderad:


Definition:
Ett syndrom med en sammanställning av symtom och fynd som talar för dysfunktion i örontrumpeten.
Förekomst:
Ett vanligt tillstånd, särskilt hos barn. 
Symtom:
Olika symtom såsom lockkänsla, autofoni och obehag/smärta.
Kliniska fynd:
Indragen trumhinna kan observeras vid otoskopi. Ibland tecken på hörselnedsättning av ledningstyp.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Tympanometri och audiometri kan bidra till en säkrare diagnos. 
Behandling:
Ofta ett självbegränsande tillstånd. Bakomliggande utlösande faktorer ska behandlas. Vid kvarstående besvär kan kirurgiska metoder prövas. 
  1. Schilder AG, Bhutta MF, Butler CC, et al. Eustachian tube dysfunction: consensus statement on definition, types, clinical presentation and diagnosis. Clin Otolaryngol. 2015;40(5):407-411. PMID:26347263. PubMed  
  2. Tysome JR, Sudhoff H. The Role of the Eustachian Tube in Middle Ear Disease. Adv Otorhinolaryngol. 2018;81:146-152. PMID:29794454. PubMed  
  3. Huisman JML, Verdam FJ, Stegeman I, de Ru JA. Treatment of Eustachian tube dysfunction with balloon dilation: A systematic review. Laryngoscope. 2018;128(1):237-247. PMID:28799657. PubMed  
  4. Holm NH, Møller MN, Larsen PL, et al. Ugeskr Laeger. 2019;181(3):V03180209. PMID:30686280. PubMed  
  5. Llewellyn A, Norman G, Harden M, et al. Interventions for adult Eustachian tube dysfunction: a systematic review. Health Technol Assess. 2014;18(46):1-vi. PMID:25029951. PubMed  
  6. Poe D, Deschler DG. Eustachian tube dysfunction. UpToDate. Last updated Oct 10, 2019. (Hämtad 2020-11-18). www.uptodate.com  
  7. Mills R, Hathorn I. Aetiology and pathology of otitis media with effusion in adult life. J Laryngol Otol. 2016;130(5):418-424. PMID:26976514. PubMed  
  8. Hamrang-Yousefi S, Ng J, Andaloro C. Eustachian Tube Dysfunction. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 27, 2020. PMID:32310368. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas