Gå direkt till huvudinnehållet

Bullös myringit/otit

Senast reviderad:


Definition:
Blåsbildning på trumhinnan som kan delas in i bullös myringit eller bullös otit beroende på förekomsten av samtidig akut mediaotit (AOM).
Förekomst:
Bullös myringit uppstår i cirka 1% av alla fall av AOM och 5 % av fallen av AOM hos barn <2 år men förekommer också hos äldre barn och vuxna.
Symtom:
Såsom vid AOM men med starkare smärtor.
Kliniska fynd:
En eller flera blåsor på trumhinnan som ofta är genomskinliga, gula eller bleka, fyllda av serös eller blodig vätska (röd-lila-svart). Nedsatt rörlighet av trumhinnan vid AOM.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnesen och kliniska fynd.
Behandling:
Såsom vid akut mediaotit (smärtstillande, antibiotika i vissa fall).
  1. Läkemedelsverket. Otit (akut mediaotit - AOM), Bakgrundsdokumentation 2010. (Hämtad 2019-08-10). lakemedelsverket.se  
  2. Kotikoski MJ, Palmu AA, Nokso-Koivisto J, Kleemola M. Evaluation of the role of respiratory viruses in acute myringitis in children less than two years of age. Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 636. PubMed  
  3. McCormick DP, Saeed KA, Pittman C, et al. Bullous myringitis: a case-control study. Pediatrics 2003; 112: 982. Pediatrics  
  4. Kotikoski MJ, Kleemola M, Palmu AA. No evidence of Mycoplasma pneumoniae in acute myringitis. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: 465. PubMed  
  5. Hausdorff WP, Yothers G, Dagan R, et al. Multinational study of pneumococcal serotypes causing acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 1008. PubMed  
  6. Donaldson JD. How is acute bullous myringitis differentiated from acute otitis media (AOM)? Medscape. 2018-04-13 (Hämtad 2019-08-10). www.medscape.com  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näsa- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim