Gå direkt till huvudinnehållet

Akut mastoidit

Senast reviderad:


Definition:
Komplikation till akut mediaotit med lokal spridning av infektion in i mastoidbenet vilket kan leda till ett flertal följdkomplikationer.
Förekomst:
20–60 fall/år. Vanligast hos barn 0–2 år. 
Symtom:
Vanliga symtom är nedsatt allmäntillstånd/sjukdomskänsla, feber, öronvärk och sekretion från hörselgången.
Kliniska fynd:
Lokala fynd (utstående öra, ömhet bakom örat, erytem, svullnad, fluktuerande massa/abscess). Andra fynd såsom feber, tecken på AOM vid otoskopi, svullnad av hörselgången och sekretion från hörselgången förekommer.
Diagnostik:
Vid misstanke om sjukdomen remitteras patienten akut. Paracentes med odling och bilddiagnostik (DT, MRT) kan bekräfta diagnosen. 
Behandling:
Består av antibiotikabehandling med/utan paracentes. I vissa fall kirurgisk åtgärd, såsom dränage/punktion och mastoidektomi.
 1. Schilder AG, Marom T, Bhutta MF, et al. Panel 7: Otitis Media: Treatment and Complications. Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 156(4_suppl): S88-105. pmid:28372534 PubMed  
 2. van den Aardweg MT, Rovers MM, de Ru JA, et al. A systematic review of diagnostic criteria for acute mastoiditis in children. Otol Neurol 2008; 29(6): 751-7. pmid:18617870 PubMed  
 3. Enoksson F. Akut mastoidit drabbade ofta barn utan tidigare otitproblem. Läkartidningen 2016; 113: DXEE. www.lakartidningen.se  
 4. Loh R, Phua M, Shaw CL. Management of paediatric acute mastoiditis: systematic review. J Laryngol Otol 2018; 132(2): 96-104. pmid:28879826 PubMed  
 5. Groth A, Enoksson F, Hermansson A, et al. Acute mastoiditis in children in Sweden 1993-2007--no increase after new guidelines. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75:1496-501. PMID:21945244. PubMed  
 6. Janusinfo (Region Stockholm). Mindre antibiotika gav inte fler komplikationer. 2018-02-14 (2019-08-07). janusinfo.se  
 7. Groth A, Enoksson F, Hultcrantz M, et al. Acute mastoiditis in children aged 0-16 years--a national study of 678 cases in Sweden comparing different age groups. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76(10): 1494-500. pmid:22832239 PubMed  
 8. Thompson PL, Gilbert RE, Long PF, et al. Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective cohort study using the United kingdom general practice research database. Pediatrics 2009; 123: 424-30. Pediatrics  
 9. Gorphe P, de Barros A, Choussy O et al. Acute mastoiditis in children: 10 years experience in a French tertiary university referral center. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; PMID: 21713452. PubMed  
 10. Vazquez E, Castellote A, Piqueras J, et al. Imaging of complications of acute mastoiditis in children. Radiographics 2003; 23: 359-72. PubMed  
 11. Groth, A, Enoksson F, Hermansson A, et al. Har mastoiditerna ökat i Sverige efter otitkonsensus? En nationell retrospektiv studie 1993-2007. svemedplus.kib.ki.se  
 12. Taylor MF, Berkowitz RG. Indications for mastoidectomy in acute mastoiditis in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 2004; 113: 69-72. PubMed  
 13. Oestreicher-Kedem Y, Raveh E, Kornreich L, et al. Complications of mastoiditis in children at the onset of a new millennium. Ann Otol Rhinol Laryngol 2005; 114: 147-52. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus