Gå direkt till huvudinnehållet

Ménières sjukdom

Senast reviderad:


Definition:
Sjukdom med återkommande perioder av yrsel, tinnitus och sensorineural hörselnedsättning.
Förekomst:
Förekomsten är svårt att uppskatta.
Symtom:
Består av anfall av yrsel, tinnitus, hörselnedsättning, illamående med eller utan kräkningar och svettningar. Tinnitus och hörselnedsättningen kan bli persisterande.
Kliniska fynd:
Under anfallet kan nystagmus observeras. Tecken på sensorineural hörselnedsättning kan förekomma under anfall och kan med tiden mätas utanför anfall. 
Diagnostik:
Baseras främst på audiometriska fynd tillsammans med anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Består av symtomlindrande terapi med anfallsförebyggande åtgärder i form av egenbehandling, läkemedel och i vissa fall kirurgi. Psykosocial behandling behövs ofta. 
 1. Magnan J, Özgirgin ON, Trabalzini F, et al. European Position Statement on Diagnosis, and Treatment of Meniere's Disease. J Int Adv Otol 2018; 14(2): 317-321. pmid:30256205 PubMed  
 2. Thorp MA, James AL. Prosper Ménière. Lancet 2005; 366: 2137-9. PubMed  
 3. da Costa SS, de Sousa LCA and Piza M. Meniere's disease: overview, epidemiology, and natural history. Otolaryngol Clin N Am 2002; 35: 455-95. PubMed  
 4. Wu V, Sykes EA, Beyea MM, et al. Approach to Ménière disease management. Can Fam Physician 2019; 65(7): 463-467. pmid:31300426 PubMed  
 5. Koenen L, Andaloro C. (2019). StatPearls Publishing. (Hämtad 2019-07-22). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Klockars T, Kentala E. Inheritance of Meniere's disease in the Finnish population. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 133:73-7. PMID: 17224529 PubMed  
 7. Gürkov R, Pyykö I, Zou J, Kentala E. What is Menière's disease? A contemporary re-evaluation of endolymphatic hydrops. J Neurol 2016; Suppl 1: 71-81. pmid:27083887 PubMed  
 8. Roman-Naranjo P, Gallego-Martinez A, Lopez Escamez JA. Genetics of vestibular syndromes. Curr Opin Neurol 2018; 31: 105-110. pmid:29095749 PubMed  
 9. Møller P. Kirurgisk behandling av Ménières sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1184-6.
 10. Sajjadi H, Paparella MM. Meniere's disease. Lancet 2008; 372: 406-14. PubMed  
 11. Sajjadi H. Medical management of Meniere's disease. Otolaryngol Clin N Am 2002; 35: 581-9. PubMed  
 12. de Sousa LC, Piza MRT and da Costa SS. Diagnosis of Meniere's disease: routine and extended tests. Otolaryngol Clin N Am 2002; 35: 547-64. PubMed  
 13. Harcourt J, Barraclough K, Bronstein AM. Meniere's disease. BMJ. 2014 Nov 12;349:g6544. doi: 10.1136/bmj.g6544.
 14. Crowson MG, Patki A, Tucci DL. A Systematic Review of Diuretics in the Medical Management of Ménière's Disease. Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 154(5): 824-34. pmid:26932948 PubMed  
 15. Murdin L, Hussain K, Schilder AG. Betahistine for symptoms of vertigo. Cochrane Database Syst Rev 2016; 6: CD010696. DOI:https://doi.org/10.1002/14651858.CD013093.pub2. Cochrane (DOI)  
 16. Adrion C, Fischer CS, Wagner J, et al. Efficacy and safety of betahistine treatment in patients with Meniere's disease: primary results of a long term, multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, dose defining trial (BEMED trial). BMJ 2016; 352: h6816. PMID: 26797774 PubMed  
 17. Phillips JS, Westerberg B. Intratympanic steroids for Ménière's disease or syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7: CD008514. pmid:21735432 PubMed  
 18. van Sonsbeek S, Pullens B, van Benthem PP. Positive pressure therapy for Ménière's disease or syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD008419. DOI: 10.1002/14651858.CD008419.pub2 DOI  
 19. Fife TA, Lewis MP, May JS, Oliver ER. Cochlear Implantation in Ménière's Disease. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 140: 535-9. doi: 10.1001/jamaoto.2014.550.
 20. Minor LB, Schessel DA, Carey JP. Ménière's disease. Curr Opin Neurol. 2004; 17):9-16. PMID: 15090872 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Mikael Karlberg, docent och överläkare, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus samt ÖNH-mottagningen, Trelleborgs lasarett