Gå direkt till huvudinnehållet

Bullerskada

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Varaktig bullerskada eftersom känselcellerna i snäckan dör och dessa celler inte ersätts av nya – tillståndet klassificeras som en sensorineural hörselnedsättning.
Förekomst:
Relativt vanligt tillstånd.
Symtom:
I tidig fas märks hörselnedsättningen inte så mycket eftersom den drabbar diskanten och inte talområdet på 500–2 000 Hz.
Kliniska fynd:
Nedsatt hörsel vid viskning eller tal.
Diagnostik:
Audiometri.
Behandling:
Förebyggande åtgärder. Hörapparat och tekniska hjälpmedel.
 1. Rösler G. Progression of hearing loss caused by occupational loss. Scand Audiol 1994; 23: 13 - 27. PubMed  
 2. NIH Consensus conference. Noise and hearing loss. JAMA 1990; 263: 3185 - 90. Journal of the American Medical Association  
 3. Gates GA, Schmid P, Kujawa SG, Byung-ho N, D'Agostino R. Longitudinal threshold changes in older men with audiometric notches. Hearing Res 2000; 141: 220 - 8. PubMed  
 4. Elverland HH. Tunghørthet - bedring på vei. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3004. PubMed  
 5. Schneider ME, Belyantseva IA, Azevedo RB, Kachar B. Rapid renewal of auditory hair bundles. The recovery time after noise-induced hearing loss is in step with a molecular treadmill. Nature 2002; 418: 837 - 8. PubMed  
 6. Desai A, Reed D, Cheyne A, Richards S, Prasher D. Absence of otoacoustic emissions in subjects with normal audiometric thresholds implies exposure to noise. Noise Health 1999; 1: 58 - 65. PubMed  
 7. Balatsouras DG, Tsimpiris N, Korres S, Karapantzos I, Papadimitriou N, Danielidis V. The effect of impulse noise on distortion product otoacoustic emissions. Int J Audiol 2005; 44: 540. PubMed  
 8. Johansson M, Arlinger S. The development of noise-induced hearing loss in the Swedish County of Ostergotland in the 1980s and 1990s. Noise Health 2001; 3: 15 - 28. PubMed  
 • Mikael Karlberg, docent och överläkare, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus samt ÖNH-mottagningen, Trelleborgs lasarett

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Per Møller, öron-näsa-hals-specialist, Haukeland sykehus och professor vid Universitetet i Bergen