Gå direkt till huvudinnehållet

Tungförändringar

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


 1. Shulman JD, Beach MM, Rivera-Hidalgo F. The prevalence of oral mucosal lesions in U.S. adults: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. J Am Dent Assoc 2004; 135: 1279-86. PubMed  
 2. Shareef S, Ettefagh L. Geographic Tongue. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020. PMID:32119353. PubMed  
 3. Mangold AR, Torgerson RR, Rogers RS 3rd. Diseases of the tongue. Clin Dermatol. 2016 Jul-Aug;34(4):458-69. PMID:27343960. PubMed  
 4. Reamy BV, Derby R, Bunt CW. Common tongue conditions in primary care. Am Fam Physician 2010; 81: 627-34. PMID:20187599. PubMed  
 5. Pedersen AML, Forsell H, Grinde B. Smärtor i munslemhinnan. Tandläkartidningen 2016; 2:66-72. medibas.se  
 6. Daneshpazhooh M, Moslehi H, Akhyani M, Etesami M. Tongue lesions in psoriasis: a controlled study. BMC Dermatol 2004; 4: 16. PubMed  
 7. McGrath EE, Bardsley P, Basran G. Black hairy tongue: what is your call? CMAJ. 2008; 178: 1137-8. PubMed  
 8. Byrd JA, Bruce AJ, Rogers RS III. Glossitis and other tongue disorders. Dermatol Clin 2003; 21: 123-34. PubMed  
 9. Region Halland. Terapirekommendationer, Slemhinneförändringar. 2020-01-22 (Hämtad 2020-09-29). terapirek.regionhalland.se  
 10. Joseph BK, Savage NW. Tongue pathology. Clin Dermatol 2000; 18: 613-8. PubMed  
 11. Sharabi AF, Winters R. Glossitis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 21, 2020. PMID:32809462. PubMed  
 12. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer. 2019-02-05 (Hämtad 2020-10-01). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 13. Rogers RS III, Bruce AJ. The tongue in clinical diagnosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18: 254-9. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anna Stjernquist-Desatnik, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus