Gå direkt till huvudinnehållet

Öronsekretion

Senast uppdaterad: Publicerad:


  • Morgan Andersson, docent och överläkare, öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Per Møller, öron-näsa-hals specialist, Haukeland sykehus professor Universitetet i Bergen
  • Terje Johannessen, professor, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Stein Helge Glad Nordahl, öron-näsa-hals specialist, överläkare Haukeland sykehus, Bergen