Gå direkt till huvudinnehållet

Likvorläckage, CSF-rinnoré

Senast reviderad:


  1. Michaëlsson I, Berquist H, Skoglund T. Likvorläckage viktig differentialdiagnos vid långvarigt rinnande näsa CSF rhinorrhea is an important differential diagnosis for patients with long-lasting runny nose. Lakartidningen. 2018;115:FAS6. Published 2018 Oct 26.PMID: 30376148 PubMed  
  2. Up to date: Cranial cerebrospinal fluid leaks. Dec 2022 (hämtad 2023-01-19) www.uptodate.com  
  3. Scoffings DJ. Imaging of Acquired Skull Base Cerebrospinal Fluid Leaks. Neuroimaging Clin N Am. 2021;31(4):509-522. doi:10.1016/j.nic.2021.05.009PMID: 34689930 PubMed  
  4. Crawford C, Kennedy N, Weir WR. Cerebrospinal fluid rhinorrhoea and Haemophilus influenzae meningitis 37 years after a head injury. J Infect 1994; 28: 93 - 7. PubMed  
  5. Georgalas C, Oostra A, Ahmed S, et al. International Consensus Statement: Spontaneous Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea. Int Forum Allergy Rhinol. 2021;11(4):794-803. doi:10.1002/alr.22704PMID: 33099888 PubMed  
  6. Bachmann G, Djenabi U, Jungehuelsing M, Petereit H, Michel O. Incidence of occult cerebrospinal fluid fistula during paranasal sinus surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128: 1299 - 302. PubMed  
  7. Karolinska universitetslaboratoriet. Provtagningsanvisningar. S-Läck-Beta Trace. 2023-01-18 (hämtad 2023-01-20) www.karolinska.se  
  8. Xie M, Zhou K, Kachra S, McHugh T, Sommer DD. Diagnosis and Localization of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea: A Systematic Review. Am J Rhinol Allergy. 2022;36(3):397-406. doi:10.1177/19458924211060918PMID: 34846218 PubMed  
  9. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper 2019-01-25 (hämtad 2023-01-20) www.folkhalsomyndigheten.se  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allnmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas