Gå direkt till huvudinnehållet

Inkilad visdomstand

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är en inkilad visdomstand?

Visdomständerna är de sista kindtänderna (molarerna) som bryter fram i munnen. De bryter fram sent i tonåren eller strax efter 20 år, när vi är "visare" – därav namnet visdomständer. Visdomständerna bedöms vara inkilade när vägen från käkbenet till munhålan är blockerad, helt eller delvis. Detta kan ibland leda till komplikationer som infektion (perikoronit), skada på angränsande tänder, karies, sjukdom i tandköttet och cystabildning. Tanden kan också bli svår att hålla ren beroende på hur den ligger i käken och hur instängd den är. Tanden kan därför drabbas av omfattande karies som kan vara svår att laga.

Tillståndet är mycket vanligt. I en svensk undersökning hade 72 % av personerna mellan 20 och 30 år minst en inkilad visdomstand.

Varför bryter inte tanden fram?

Om en visdomstand inte bryter fram kan det beror på att det är för trångt i käken eller att tanden har en onormal position. Den väg som visdomstanden ska bryta fram kan vara blockerad av käkben eller en annan tand.

Det finns tre orsaker till att platsen är för liten för en visdomstand. För det första kan det ha med människans utveckling att göra. Människans käkben har blivit mindre med tiden – det vill säga underkäken är inte så långt framskjuten i dag som den var en gång i förhistorien. Därnäst har förbättrad munhygien ökat möjligheten att behålla tänderna till långt upp i vuxen ålder eller hela livet. Personer som förlorar tänder lämnar plats för visdomständerna. Och till sist kan dagens mjukare kost ha minskat nerslitningen av tänderna.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att visdomstanden (eller -tänderna) inte har brutit fram. Detta kan bekräftas med en röntgenbild.

Symtom på inkilad visdomstand uppstår först när komplikationer tillstöter, särskilt infektion (perikoronit). Du märker detta genom att du får ont och blir öm i tandköttet eller käkbenet, får dålig andedräkt, rodnad eller svullnad i tandköttet runt den inkilade tanden, obehaglig smak i munnen, huvudvärk eller käksmärtor. Vid spridning av infektionen svullnar lymfkörtlarna på halsen upp och blir ömma, och i svårare fall kan du få svårt att öppna munnen (trismus).

Behandling

Vid små besvär behövs ingen omfattande behandling. Syftet med behandlingen är att förebygga komplikationer eller behandla eventuella komplikationer när de uppstår. Det finns inga vetenskapliga bevis på att det är bra att ta bort den inkilade visdomstanden innan det uppstår komplikationer. Borttagning av en inkilad visdomstand är ett led i behandlingen av komplikationer.

Om du har en inkilad visdomstand är det därför mycket vunnet om du kan hålla tanden frisk. God munhygien med regelbunden tandborstning och flitigt bruk av tandtråd/tandstickor kan förhindra karies och infektioner i tandköttet – och bespara dig en besvärlig operation.

Om det uppstår komplikationer måste tanden tas bort. Exempel på komplikationer som nödvändiggör ingrepp är:

  • Återkommande kroniska eller akuta infektioner.
  • Skador på granntänderna.
  • Karies som inte går att laga eftersom det tekniskt inte går att nå angreppet.
  • Cystabildning vid visdomstanden.
  • Tandfraktur.
  • En tand som förhindrar kirurgiskt ingrepp i området.

Borttagning av en visdomstand ger nästan alltid upphov till smärtor och svullnad efter operationen. Ingreppet innebär en liten risk för varaktiga skador på nerverna i området, något som kan leda till domningar i tungan eller underläppen.

Förlopp och prognos

I normala fall ger en visdomstand som har riktig placering i käken inga besvär. Det finns inget som talar för att det blir trängre för framtänderna, att du får en trångställning, om du inte tar bort en inkilad visdomstand. Om komplikationer tillstöter ger det akuta eller ihållande symtom som smärtor, svullnad, dålig andedräkt och huvudvärk.

Vill du veta mer?