Gå direkt till huvudinnehållet

Tandskador

Senast uppdaterad: Publicerad:


Tandens uppbyggnad

Alla tänder består av tre skikt:

  • Emalj – det yttersta skiktet, som är mycket hårt och skyddar tandens krona.
  • Dentin – huvudstrukturen i tanden består av dentin.
  • Pulpa – i mitten av tanden finns pulpahålan "nerven", som innehåller blodkärl och nerver som kommer från käkens nätverk av blodkärl och nerver.

Tandens rot fäster i käkbenet med hjälp av trådar (det parodontala ligamentet).

Vad är tandskador?

Tandskador kan indelas i tand- och rotfrakturer, luxerad eller losslagen tand, inslagen tand samt helt utslagen tand. Tandskador är mycket vanliga, särskilt bland barn. En tredjedel av alla barn har skadade mjölktänder. En fjärdedel har fått skador på de permanenta tänderna.

Diagnos

Traumats riktning, kraft, orsaken till traumat samt tidsfaktorn är särskilt viktiga faktorer för hur det ska gå och vilken behandling som ska ges. Det är därför viktigt att få reda på när skadan skedde och hur det gick till.

Vid undersökningen måste tandläkaren eller läkaren undersöka om det finns mjukvävnadsskador, om dessa behöver sys, om tanden är lös, om tanden har förflyttats, om det finns en fraktur i tanden eller roten, om bettet har förändrats eller om det finns tecken på käkfraktur.

De flesta med tandskador behöver omedelbar tandläkarvård. Prognosen är bäst om behandling sätts in så snart som möjligt. De skadade tänderna måste röntgas, bland annat för att kunna upptäcka en rotfraktur.

Behandling

Målet med behandlingen är att begränsa skadan och förhindra tandförluster.

Tandfraktur

En fraktur kan omfatta kronan, roten eller båda, och kan innebära att pulpan (nerven) blottläggs. Fraktur som är begränsad till emaljen och en mindre del av dentinet behöver oftast inte behandlas omedelbart men bör kontrolleras av tandläkare. Frakturer som blottlägger pulpan är ofta smärtsamma och patienten behöver omedelbar tandläkarvård. Avbrutna delar av tanden bör förvaras fuktigt om det blir aktuellt att provisoriskt eller permanent sätta tillbaka den avslagna delen igen. Den slutliga behandlingen av den frakturerade tanden kan innebära rotbehandling eller avlägsnande av tanden. Rotfraktur medför ofta rotbehandling, fixering eller avlägsnande av tanden – det beror på typen av rotfraktur.

Losslagen (luxerad) tand

En losslagen tand kan flyttas i sidled eller upp och ned. Om en mjölktand är så lös att det finns risk att den går förlorad (kan falla ner i luftrören) eller ger problem med bettet bör barnet omedelbart remitteras till tandläkare för att få tanden borttagen. En lös permanent tand kräver att tandläkaren sätter den omedelbart på plats och fixerar den och att patienten sedan följs upp.

Inslagen tand

En inslagen tand innebär att tanden har tryckts ner/upp i käkbenet. Om skadan gäller en mjölktand bör barnet skickas till tandläkare för bedömning av om tanden kan komma upp igen. Om skadan gäller en permanent tand bör den behandlas av tandläkare som kan bedöma om tanden spontant kan komma på plats igen eller om den behöver reponeras. Ofta krävs rotbehandling.

Förlorad tand

Om en permanent tand har slagits ut är det en akutsituation. En utslagen mjölktand ska dock aldrig sättas tillbaka. Det bästa är att sätta tillbaka den permanenta tanden direkt på stället. Om tanden är synbart smutsig bör den rengöras under kallt rinnande vatten  under högst tio sekunder och sedan sättas tillbaka. Undvik att beröra, gnida på eller rengöra roten då det kan ta bort fästfibrerna och minska chansen till en lyckad återinsättning. Patienten bör omedelbart komma till tandläkare för att få tanden återinsatt och få antibiotikabehandling.

Om det inte går att sätta tillbaka tanden direkt på stället bör den transporteras i munnen, eventuellt i mjölk. Tanden bör sedan sättas på plats omedelbart. Om rengöring är nödvändig används koksaltlösning och eventuella blodkoagel bör sköljas bort innan tanden sätts tillbaka. Antibiotika ska ges. Stelkrampsvaccin bör ges om det har gått mer än fem år sedan den senaste vaccinationen.

Långtidsskador

Det kan uppstå pulpadöd, roten kan resorberas (lösas upp) och tanden kan då lossna helt och falla ut. När mjölktänder slås in i benet kan mjölktändernas rötter skada anlaget till den permanenta tanden så att den nya tanden har skador när den bryter fram.

Vill du veta mer?