Gå direkt till huvudinnehållet

Pulpit – inflammation inuti tanden

Pulpit är en inflammation i pulpan, oftast orsakad av karies. Vid ytlig inflammation kan pulpiten gå tillbaka med korrekt behandling.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om pulpit

  • Pulpit är en inflammation i pulpan, oftast orsakad av karies. Inflammationen kan vara ytlig eller omfatta hela pulpan och är då ett mer allvarligt tillstånd.
  • Tidigt i sjukdomsförloppet förekommer tandvärk med ilande smärtor som kan utlösas av till exempel temperaturförändringar. Om tillståndet får fortgå obehandlat kan det förvärras och tandvärken blir svårare med intensiva smärtor.
  • Pulpit uppkommer när kariesangrepp inte behandlas i tid utan fortsätter och ger upphov till en inflammation i pulpavävnaden. Tillståndet kan antingen leda till en ytlig inflammation eller en mer omfattande och då kan det uppstå skador som inte kan åtgärdas. Varböld kan bildas.
  • Tandläkaren tar ofta röntgenbilder under utredningen.
  • Vid ytlig pulpit tar tandläkaren bort kariesangreppet och ersätter det med fyllningsmaterial. Om pulpiten omfattar hela pulpan görs en rotfyllning eller också dras tanden ut. Om varböld finns kan antibiotika behöva sättas in.
  • Vid tidig insats och behandling är prognosen god.

Vad är pulpit?

En tand består ytterst av emalj och innanför denna en benliknande vävnad som kallas dentin. I tandens mitt finns mjukvävnad (pulpan), som innehåller blodkärl och nerver. Dessa kommer in genom tandens rot från blodkärlen och nerverna i käken.

Pulpit är en inflammation i pulpan, oftast orsakad av karies.

  • Vid ytlig inflammation kan pulpiten gå tillbaka – den är reversibel – med korrekt behandling.
  • Utan behandling övergår inflammationen till att omfatta hela pulpan – den blir irreversibel – och pulpavävnaden dör (nekrotiseras). Bakterier och deras produkter kan då tränga in i pulpan och orsaka en infektion. Tillståndet kan då kompliceras av att en böld bildas runt roten (periapikal abscess).

Pulpit är inget ovanligt tillstånd.

Irreversibel pulpit är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker akut tandvård.

Symtom och tecken

I de flesta fall börjar det med ett kariesangrepp. Tidigt i sjukdomsförloppet förekommer tandvärk i form av kortvariga och ilande smärtor som kan utlösas av temperaturförändringar, särskilt kalla och varma drycker eller söta och sura födoämnen. Om tillståndet får fortgå obehandlat kan det förvärras och tandvärken blir svårare.

Vid irreversibel pulpit uppstår akuta, intensiva smärtor. Smärtan är ofta svår att lokalisera. Den är ihållande, molande och dunkande. Den angripna tanden ömmar när man knackar på den. Om det har bildats en böld sväller tandköttet i området för den värkande tanden och lokala lymfkörtlar förstoras och blir ömma.

Orsak

Pulpit uppkommer när kariesangrepp inte behandlas i tid utan fortsätter och ger upphov till en inflammation i pulpavävnaden. Bakterier och deras produkter tränger in i tandens pulpa och orsakar infektion. Mikrober kan också komma in i pulpan genom de små hålen i tandens rötter, genom ett hål i tanden eller i samband med lagning av tanden. I sällsynta fall kan pulpitis orsakas av att bakterier sprids med blodet.

  • Reversibel pulpit uppträder när karies når pulpan. Tillståndet leder till en ytlig inflammation i pulpan.
  • Vid irreversibel pulpit är inflammationen i det trånga pulparummet allvarligare och det kan uppstå skador som inte kan åtgärdas. Trycket i pulpan ökar, blodkärlen trycks ihop, blodcirkulationen upphör och vävnaden dör. Det uppstår nekros i pulpavävnaden.

Inflammationen kan ibland spridas ut i vävnaderna runt tanden och det uppstår en periapikal abscess (böld). Detta är oftast en lokal infektion som endast i sällsynta fall sprider sig vidare i vävnaderna och blir en allvarlig infektion.

Diagnos

Tandläkaren tar ofta röntgenbilder under utredningen.

Behandling

Vid reversibel pulpit tar tandläkaren bort det uppmjukade dentinet i kariesangreppet och ersätter det med fyllningsmaterial.

Vid irreversibel pulpit består behandlingen av att den inflammerade och döda pulpan (nerven) avlägsnas, rotkanalen rengörs och förses sedan med en fyllning (rotfyllning). Alternativt dras tanden ut. 

Om det finns en periapikal abscess avlägsnar tandläkaren den döda pulpavävnaden, dränerar varet och återuppbygger eller tar bort tanden.

Antibiotika ska sättas in om abscessen har spridit sig till vävnaderna runt tanden och ut i omgivande vävnader, gått igenom huden, orsakat feber och påverkat allmäntillstånd.

Prognos

Vid tidig insats och behandling är prognosen god.

I sällsynta fall kan infektionen sprida sig till mjukvävnaden utanför tanden och benvävnaden där tanden är fästad. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver sjukhusvistelse och operation.

Vill du veta mer?