Gå direkt till huvudinnehållet

Öronsmärtor/öronvärk, symtomguide

Ont i örat kan ha många olika orsaker. Öroninflammation är mycket vanligt hos små barn. Hos vuxna kan smärtorna komma från andra delar av kroppen.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Vad är öronsmärtor, öronvärk?

 • Öronsmärtor eller öronvärk kan vara ett uttryck för sjukdomar i örat, men kan också bero på sjukdomar på andra ställen i huvud- och halsområdet som strålar ut i örat.
 • Öronsmärtor är en mycket vanlig orsak till läkarkontakt, i synnerhet när det gäller små barn.

Bedömning av öronvärk

 • Ont i örat hos små barn är mycket ofta öroninflammation.
 • Öronsmärtor kan, i synnerhet hos vuxna, bero på smärta från andra området på huvud och hals, till exempel inflammerade tonsiller, inflammation i nacken eller ömma lymfkörtlar på halsen:
  • Anledningen till att smärtorna känns i örat beror på att det är samma nerver som tar hand om smärtsignaler från örat som nerver som kommer från andra områden inom huvud-halsområdet och bröstet 
 • Öronsmärtor och vätska från hörselgången kan tala för mellanöroninflammation med sprucken trumhinna eller hörselgångsinflammation

Vad kan vara orsaken?

Öronsjukdomar

 • Akut mellanöroninflammation (akut mediaotit):
  • Förekommer oftast hos småbarn mellan ett halvt och tre år, många har haft öroninflammation tidigare. Tillståndet föregås som regel av en övre luftvägsinfektion
  • Ger öronsmärtor som utvecklar sig snabbt, ofta om natten, oro, barnet tar sig åt örat. Om det går hål på trumhinnan leder det till snabb smärtlindring och var kan rinna ut ur hörselgången
  • Bullös myringit är en mycket smärtsam variant av akut mellanöreinflammation där det bildas blåsor på trumhinnan
 • Hörselgångsinflammation:
  • Beror som regel på en kombination av eksem och infektion, ofta återkommande. Det finns en rad disponerande faktorer som mjäll, eksem, psoriasis, värme och fukt, skada i hörselgångshuden (till exempel från tops)
  • Tillståndet börjar med klåda, eventuellt smärta, det kan rinna ut vätska ur hörselgången och det kan förekomma en lätt hörselnedsättning
 • Öronvax (cerumen):
  • Upplevs vanligtvis som ensidigt lock, nedsatt hörsel och eventuellt smärtor eller obehag
 • Främmande föremål i hörselgången:
  • Det är vanligt hos små barn som stoppat in något i hörselgången, men även vuxna som har använt öronproppar har ökad risk
  • Föremålet går ofta lätt att få ut, men om det blir problem bör man söka vård eftersom det finns en risk för skada, både på hörselgången och trumhinnan
 • Vätska i mellanörat (sekretorisk/serös mediaotit):
  • Små barn har ofta inga symtom alls men vårdgivare och närstående kan märka att hörseln är nedsatt. Äldre barn och vuxna har ofta nedsatt hörsel och känsla av lock för örat
  • Tillståndet är vanligast hos småbarn. Efter en akut öroninflammation har cirka 10–20 % vätska i mellanörat lång tid efteråt
 • "Finne" i hörselgången (hörselgångsfurunkel):
  • Förekommer oftast hos vuxna
  • Ger smärta i hörselgången som kan bli intensiv. Det gör ont när man drar i örsnibben eller trycker mot hörselgången
 • Nekrotiserande hörselgångsinflammation:
  • En inflammation som angriper benvävnaden i hörselgången. Förekommer oftast hos patienter som har diabetes eller en immunbristsjukdom
  • Ger kraftiga, djupa smärtor
 • Bältros:
  • Bältros kan drabba nerver som går till örat
  • Ger typiskt öronsmärtor, förlamning i ansiktsnerven och små blåsor i yttre delen av hörselgången kan observeras. Andra symtom kan vara hörselnedsättning, öronsus, yrsel och smakförändring
 • Tryckförändringsskada (barotrauma):
  • Öronsmärta uppstår typiskt under en flygtur vid nedstigning eller under dykning
  • Vanligtvis är den berörda personen förkyld eller har allergisk hösnuva

Orsaker utanför örat

 • Smärta från munhålan och svalg:
 • Käkledsbesvär:
  • Kan ge öronsmärtor och knakningar i käkleden. Ofta är det ömt att ta på käkleden
 • Svullna lymfkörtlar på halsen:
  • I samband med infektioner i öron, näsa eller hals (till exempel akut halsinflammation) kan lymfkörtlarna i halsen eller på halsen bli inflammerade och leda till smärta
 • Bihåleinflammation:
  • Kan ge missfärgad snuva och tryckkänsla i näsan
 • Tumörer:
  • Cancersjukdom i näsan, munhålan, svalget, halsen eller bröstet, kan orsaka smärta
  • Varningssignaler är svårigheter att svälja, smärta när man sväljer och viktnedgång
  • Oftast finns förstorade lymfkörtlar när man klämmer på halsen
 • Nervsmärtor:
  • Trigeminusneuralgi är mest välkänt och kännetecknas av anfall med kraftiga, skärande smärtor i områdena kring över- och underkäke
  • Glossofaryngeusneuralgi orsakar smärta i halsen och hos vissa patienter i mellanörat
  • Facialispares ger ansiktsförlamning. Hos enstaka personer förekommer smärta bakom örat
 • Inflammation i tinningspulsådern – temporalisarterit:
  • Kan ge smärtor i tinningregionen och ömheten kan omfatta örat. Andra symtom är trötthet, viktnedgång, feber och anorexi
  • Diagnosen måste ställas snabbt, eftersom det är fara för synen
 • Andra ovanliga orsaker:
  • Hjärtinfarkt
  • Fibromyalgi
  • Sjukdomar i spottkörtlar
  • Refluxsjukdom (halsbränna)

Vad kan man göra själv?

 • Hos barn som får öronsmärta på natten är det vanligtvis inte nödvändigt att kontakta läkare på natten, om barnet inte verkar vara allvarligt sjuk:
  • Ge smärtstillande och febernedsättande medel – till exempel paracetamol  eller ibuprofen 
  • Bygg upp med kuddar under barnet så att huvudet kommer högre
  • Ge tillräckligt med vätska
  • Använd avsvällande näsdroppar (barn 1–12 år)/koksaltlösning/nässug om näsan är täppt
 • De flesta med öronvärk kan pröva att ta smärtstillande läkemedel tills man får tid för bedömning. 

När ska man söka vård?

 • Vid de flesta fall av öronvärk rekommenderas bedömning av sjukvården:
  • Starka öronsmärtor, i synnerhet om de håller i sig över ett dygn, eller om trumhinnan har spruckit, bör undersökas skyndsamt
  • Vid allmänpåverkan såsom slöhet eller kraftig sjukdomskänsla rekommenderas snabb bedömning
  • Om öronsmärtorna är en del av symtom såsom bröstsmärta, svimning eller kraftig smärta över tinningen bör man söka vård akut
 • Enligt svenska riktlinjer ska ensidig akut mellanöreinflammation hos annars friska barn (mellan 1 och 12 år) inte direkt behandlas med antibiotika:
  • Även om det oftast inte krävs någon behandling av akut mellanöreinflammation är det viktigt att man följer upp barnet med kontroll så att man är säker på att barnet blir friskt
  • Vissa barn utvecklar en kronisk mellanörekatarr med vätska i mellanörat, något som leder till sämre hörsel och som vid ihållande besvär kan försena barnets språkutveckling

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor hos barn

 • När började besvären, på natten?
 • Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har barnet varit förkylt?
 • Hur är allmäntillståndet? Har barnet feber?
 • Har barnet tidigare haft öroninflammation?

Vanliga frågor hos vuxna

 • Var känns smärtan? Är smärtan kontakt eller kommer och går den?
 • När började besvären? Har du petat i hörselgången?
 • Hur kraftiga är smärtorna? Finns det saker som gör smärtan sämre eller bättre?
 • Har du några andra symtom, såsom hörselnedsättning, klåda eller vätska från örat?
 • Har du skadat örat?
 • Har du några andra sjukdomar? Tar du några läkemedel?
 • Röker du? Dricker du alkohol?

Undersökningar

 • Först tittar man på örat från utsidan och bedömer om det föreligger några sjukdomar på utsidan av örat.
 • Med hjälp av en otoskop kan man titta in i hörselgången och bedöma trumhinnan. 
 • Om man inte hittar en uppenbar orsak i örat görs i regel en mer omfattande undersökning av mun, svalg, näsa och hals. 

Remiss

 • De flesta med akuta öronsmärtor behandlas av allmänläkare.
 • Vid oklara och långvariga besvär kan det bli aktuellt med en remiss till en specialist i öron-näsa-halssjukdomar.