Gå direkt till huvudinnehållet

Halskatarr (faryngit)

Typiska besvär vid faryngit (halskatarr) är smärta och obehag i näsa och svalg. Det är också vanligt med stickningar i öronen, hosta och snorbildning.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om faryngit

  • Faryngit, också kallat halskatarr, är en inflammation i slemhinnorna i svalget.
  • Oftast beror faryngit på ett vanligt förkylningsvirus.
  • En vanlig undersökning där läkaren tittar i halsen brukar räcka för att ställa diagnos.
  • Virus som orsakar inflammation i hals eller svalg kan kroppen ta hand om på egen hand, och de allra flesta fall av faryngit går över av sig själv.
  • De allra flesta känner sig betydligt bättre efter tre till fyra dagar och nästan alla är helt friska inom en vecka.

Vad är faryngit?

Faryngit är en diffus inflammation i slemhinnorna i svalget; i bakre delen av munnen, gomseglet, mandlarna och väggarna i svalget. Faryngit är ett mycket vanligt tillstånd. Om man blir hes eller förlorar rösten innebär det att inflammationen sträcker sig ner i svalget till området där stämbanden sitter (laryngit).

Symtom

Typiska besvär vid faryngit är smärta och obehag i näsa och svalg. Det är också vanligt med stickningar i öronen, hosta och snorbildning. I mer sällsynta fall kan allmäntillståndet vara nedsatt.

Orsak

I de allra flesta fall beror faryngit på ett vanligt förkylningsvirus. 

Diagnos

Diagnos är ofta enkel att ställa på de typiska symtomen. En vanlig undersökning där läkaren tittar i halsen brukar räcka för att ställa diagnos. Om besvären från halsen blir betydligt värre och allmäntillståndet försämras, eventuellt tillsammans med hög feber, är det tecken på att tillståndet har övergått till en bakterieinfektion som kan kräva behandling. I vissa fall kan det vara svårt att skilja mellan virus- och bakterieinfektion, och då kan ett halstest vara till hjälp (StrepA-test).

Behandling

Det finns ingen botande läkemedelsbehandling då infektionen nästan alltid beror på ett virus. Virus som orsakar inflammation i hals eller svalg kan kroppen ta hand om på egen hand, och de allra flesta fall av faryngit går över av sig själv. 

Det kan finnas behov av febernedsättande eller smärtlindrande mediciner i några dagar, till exempel i form av paracetamol . Det kan också vara klokt att ta det lugnt i några dagar och undvika större fysiska ansträngningar. Om man har feber är det bäst att hålla sig hemma i lugn och ro. 

Förskola/skola

Barn kan gå till förskolan/skolan om de inte har feber över 38 grader och allmäntillståndet inte är nedsatt. Om streptokocker har påvisats av läkare kan barnet gå till förskolan dagen efter att penicillinbehandlingen har inletts.

Prognos

De allra flesta känner sig betydligt bättre efter tre till fyra dagar och nästan alla är helt friska inom en vecka.

Vill du veta mer?