Gå direkt till huvudinnehållet

Halskatarr (faryngit)

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta

Fakta om faryngit

  • Faryngit, också kallat halskatarr, är en inflammation i slemhinnorna i svalget.
  • I de allra flesta fall beror faryngit på ett vanligt förkylningsvirus.
  • En vanlig undersökning av halsen räcker oftast för att ställa diagnos.
  • Virus som orsakar inflammation i hals eller svalg kan kroppen ta hand om på egen hand, och de allra flesta fall av faryngit går över av sig själv.
  • De allra flesta känner sig betydligt bättre efter tre till fyra dagar och nästan alla är helt friska inom en vecka.

Vad är faryngit?

Symtom

Typiska besvär vid tillståndet är klåda och irritation i näsa och svalg. Den såriga känslan i halsen ökar allt eftersom och man kan uppleva obehag eller smärta när man sväljer. Det är också vanligt med stickningar i öronen, hosta och snorbildning. I mer sällsynta fall kan allmäntillståndet vara nedsatt.

Orsak

I de allra flesta fall beror faryngit på ett vanligt förkylningsvirus. 

Diagnos

Diagnos är ofta enkel att ställa genom sjukhistoria och typiska symtom. Om de lokala besvären från halsen blir betydligt värre och allmäntillståndet tydligt försämras, eventuellt tillsammans med hög feber, är detta tecken på att tillståndet har övergått från en bagatellartad faryngit till en bakterieinfektion som kan kräva behandling. I vissa fall kan det vara svårt att skilja mellan virus- och bakterieinfektion, och då kan ett halstest vara till hjälp (StrepA-test).

Behandling

Det finns ingen botande läkemedelsbehandling då infektionen beror på ett virus. Virus som orsakar inflammation i hals eller svalg kan kroppen ta hand om på egen hand, och de allra flesta fall av faryngit går över av sig själv. 

Det kan finnas behov av febernedsättande eller smärtlindrande mediciner i några dagar, till exempel i form av paracetamol. Det kan också vara klokt att ta det lugnt i några dagar och undvika större fysiska ansträngningar. Om man har feber är det bäst att hålla sig hemma i lugn och ro. 

Förskola/dagmamma

Barn kan gå till förskolan om de inte har feber över 38 grader och allmäntillståndet inte är nedsatt. Om streptokocker har påvisats av läkare kan barnet gå till förskolan dagen efter att penicillinbehandlingen har inletts.

Prognos

De allra flesta känner sig betydligt bättre efter tre till fyra dagar ("tredagarshalsfluss") och nästan alla är helt friska inom en vecka.

Vill du veta mer?