Gå direkt till huvudinnehållet

Halsen

Halsen leder från bakre delen av näsan och munnen ned till luftstrupen och matstrupen. Det betecknas också som svalget, och är indelat i övre, mittre och undre delen av svalget.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


I bakre delen av munhålan finns på varje sida om gomseglet lymfatisk vävnad, tonsillerna, eller det som de flesta kallar halsmandlarna.

Halsen leder från bakre delen av näsan och munnen ned till luftstrupen och matstrupen. När vi andas passerar luften genom halsen till och från lungorna. När vi sväljer förflyttas maten från bakre delen av munhålan nedåt mot matstrupen samtidigt som struplocket (epiglottis) stänger luftstrupen, så att mat inte hamnar i luftvägarna.

Stämbanden eller stämläpparna i nedre delen av halsen, larynx, spänns och slappnar av när luft passerar förbi, och skapar på så vis ljud, språk.

Sjukdomar i halsen

De vanligaste sjukdomarna i halsen är infektioner.

Cancersjukdomar i halsen kan vara svåra att behandla då de ofta upptäcks sent och tumörerna kan ha växt in i omgivande vävnad. Det är också svårt att komma åt vid en operation och många viktiga strukturer, som blodkärl, nerver och hjärna ligger nära vilket gör ingreppet riskfyllt.