Gå direkt till huvudinnehållet

Obstruktivt sömnapnésyndrom

Den som lider av detta tillstånd känner sig i första hand trött, håglös och kan lätt somna till under dagtid.

Senast reviderad:


Vad är obstruktivt sömnapnésyndrom?

Obstruktivt betyder i detta sammanhang att andningen hämmas, att något stänger för. Sömnapné betyder andningsuppehåll under sömn. Obstruktivt sömnapnésyndrom är ett tillstånd med ansträngd andning under sömn (yttrar sig som snarkning) som ofta leder till frekventa uppvaknanden och dålig kvalitet på sömnen.

De patienter som lider av denna sjukdom besväras ofta av uttalad snarkning. Själva andningsuppehållen innebär typiskt att andningen upphör när man är på väg att andas in. Uppehållen i inandningen kan vara i tio sekunder eller längre. Om man har flera sådana andningsuppehåll under loppet av en natt kan det röra sig om obstruktivt sömnapnésyndrom.

Sömnapné medför mycket orolig och dålig sömn med många kortvariga uppvaknanden under loppet av en natt. Dessutom är det vanligt att kasta sig i sömnen och att göra plötsliga rörelser med armar och ben. I regel är det den man delar säng med som ligger vaken och observerar andningsuppehållen. Det högljudda snarkandet kan också vara besvärligt – särskilt högljudd är den första snarkningen efter andningsuppehållet. Snarkandet kan i sig vara en lika stor belastning som det obstruktiva sömnapnésyndromet.

Konsekvenserna av tillståndet är att man under dagtid ofta känner sig sömnig, drabbas av koncentrationssvårigheter, upplever det som svårt att tänka klart och ofta har huvudvärk.

Förekomsten av tillståndet är ungefär 6 % bland vuxna män och 4 % bland vuxna kvinnor. Betydligt fler än så snarkar, men utan att uppleva ”biverkningar” av detta under följande dag. Även småbarn med stora mandlar eller adenoider (körtelvävnad bakom näsan) kan ha tendens till sömnapné.

Orsak

Forskarna har inte kunnat påvisa någon säker orsak till att vissa utvecklar obstruktiv sömnapné. Dock menas att andningsuppehållen hos de flesta beror på att det blir för trångt i svalget, så att personen inte klarar av att dra efter andan.

Tillståndet är särskilt utbrett bland överviktiga män med kort och kraftig nacke. Dessa personer har sannolikt genomgått förändringar på grund av fetman, och detta gör dem särskilt utsatta. Hos andra kan det till exempel vara stora mandlar och slapp muskulatur i svalget som gör att svalget ”kollapsar” under inandning. Ökande ålder ger ökad förekomst av obstruktivt sömnapnésyndrom.

Diagnos

För att kunna ställa denna diagnos krävs en grundlig kartläggning av symtomen. Ofta är upplysningar från en eventuell partner avgörande.

Påvisbart trånga förhållanden i näsa eller framförallt i svalget styrker misstanken om att det föreligger sömnapné.

I vissa fall måste en sömnundersökning göras (nattlig andningsregistrering, NAR, eller polysomnografi) för att en säker diagnos ska kunna ställas. Vid NAR mäts exempelvis andning, puls, syresättning, snarkning och kroppsposition under sömn. Sömnundersökning görs numera oftast i hemmet. 

Behandling

Huvudmålet med behandlingen är att förbättra nattsömnen genom att få ett slut på anfallen med andningsuppehåll. Detta gör att man känner dig piggare på dagtid. Om man inte har betydande besvär kan en åtgärd vara att försöka ”tvinga” sig till att sova på sidan. Därnäst kan det hjälpa att gå ned i vikt. Viktminskning minskar också risken för hjärtkärlsjukdom, som är ökad vid obstruktivt sömnapnésyndrom.

Om det inte går att nå målet med dessa enkla åtgärder är den bästa behandlingsmetoden att använda en så kallad CPAP-mask (CPAP = Continuous Positive Airways Pressure). Det är en mask som man har på sig på natten och som tillför luft med ett visst övertryck, så att man inte slutar att andas lika lätt. Masken provas ut av vårdpersonal, som också ger  instruktioner om hur den ska användas. Sådan behandling kan vara livslång.

Ett annat behandlingsalternativ är en så kallad apnéskena som skjuter fram underkäken en bit, så att svalget öppnas mer än när munnen är stängd på vanligt sätt. I början kan detta upplevas som en obehaglig behandling.

Om man har prövat andra behandlingsmetoder utan resultat, och man tillsammans med läkaren kommer fram till att något måste göras, kan kirurgi i sällsynta fall vara aktuellt. Syftet med ett operativt ingrepp är i så fall att försöka skapa mer öppna förhållanden i svalget. En sådan operation innebär ofta att en bit av den mjuka gommen och gomspenen tas bort.

Prognos

Om man inte får behandling eller klarar av att gå ned i vikt, kommer problemet att kvarstå och i regel förvärras. Först och främst kommer detta att gå ut över livskvaliteten – man är så trött på dagtid att man inte klarar av att fungera normalt.

Trötthet på dagtid kan vara besvärligt, och i vissa yrken kan det också vara farligt för andra. En forskningsrapport visar att personer med obstruktivt sömnapnésyndrom oftare är inblandade i trafikolyckor jämfört med friska personer i samma åldersgrupp.

Vill du veta mer?