Gå direkt till huvudinnehållet

Vestibularisschwannom

Vestibularisschwannom är en godartad tumör på hörselnerven mellan innerörat och hjärnstammen. Tumörens lokalisation innebär utmaningar vad gäller behandlingsval. Ofta väljer läkarna att bara kontrollera regelbundet med magnetkamera, men ibland behövs en operation. Strålbehandling är också ett alternativ.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är vestibularisschwannom?

Vestibularisschwannom är en godartad tumör som växer ut från hörselnerven. Även om tumören i sig är godartad – det vill säga att det inte rör sig om cancer – innebär lokalisationen att den kan skada hörselnerven och strukturer i hjärnstammen eller lillhjärnan om den växer och blir större.

Vestibularisschwannom är en sällsynt typ av tumör med cirka 100 nya fall per år i Sverige. Eftersom tillståndet är sällsynt och tumören har ett otillgängligt läge, har behandlingen centraliserats i Sverige.

Orsaken till att dessa tumörer uppstår är inte klarlagd.

Vilka symtom ger tumören?

Det vanligaste första tecknet på sjukdomen är tilltagande hörselnedsättning på det ena örat. Efter hand kan det även uppstå besvär med öronsus och yrsel. Vestibularisschwannom kan även ge sig till känna genom att påverka andra organ utöver öronen. På grund av trycket mot strukturer i hjärnstammen eller lillhjärnan kan besvär som varierar från dubbelsyn till personlighetsförändringar upplevas.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Din sjukhistoria kan ge misstanke om den här sjukdomen. Andra viktiga faktorer är din beskrivning av hur snabbt symtomen uppstod, hur de yttrat sig, om du varit utsatt för buller eller skallskador samt om du har andra symtom från huvud eller hjärna.

Läkaren kommer att undersöka öron, näsa, hals och ögon samt göra ett hörseltest. Beroende på resultaten av dessa undersökningar kan det bli aktuellt att remittera dig till en öron-näsa-hals-specialist.

Öron-näsa-hals-läkaren utför mer omfattande undersökningar av hörsel, balans, koordinationsförmåga och kranialnerver. Vid oklara fynd kommer läkaren att remittera dig till en specialavdelning på ett sjukhus för vidare utredning.

På sjukhuset är testerna ännu mer avancerade. Den mest avgörande undersökningen är magnetkamera som kan diagnostisera tumörer ända ned till 1–2 mm i diameter. Ett alternativ kan vara undersökning med datortomografi.

Hur behandlas vestibularisschwannom?

Behandlingen består antingen av observation, användning av strålkniv eller kirurgi.

Små tumörer som ger ringa besvär följs i regel bara – särskilt hos äldre personer. Ett kirurgiskt ingrepp kan då ibland göra mer skada än nytta. Dessa patienter följs upp med regelbundna magnetkamerakontroller var sjätte till tolfte månad. Magnetkamerabilder är avgörande för att fastställa om tumören växer och om aktiv behandling ska sättas in.

Strålkniv är en strålmetod. Strålkanonen kan ställas in så att stråldoserna träffar tumören och minsta möjliga mängd omgivande vävnad.

Operation är det enda sättet som finns för att ta bort tumören. Då används så kallad mikrokirurgi. För att nå in till tumören måste läkaren göra en liten öppning genom skallen. Operation rekommenderas när tumören har blivit så stor att den trycker på förlängda märgen (hjärnstammen) eller lillhjärnan.

Hur ser sjukdomsförloppet ut?

Sjukdomens prognos beror på tumörens storlek. Om tumören är liten är prognosen mycket god. Vid större tumörer kommer prognosen att vara god i 95 % av fallen.

Tillståndet måste inte sällan behandlas, ibland efter en kortare eller längre observationsperiod. Detta beror på att tumören ligger inne i kraniet, som inte kan utvidga sig. En stor tumör kommer därför att öka trycket inne i kraniet, och den kan rubba eller trycka på andra strukturer som ligger där.

Operationen kan leda till skador på ansiktsnerven (n. facialis) som ger nervtillförsel till ansiktsmusklerna, eftersom den ligger tätt intill hörselnerven. Det gör att vissa blir förlamade i de här musklerna efter ingreppet; patienten kan bli sned i ansiktet.

Prognos

Modern diagnostik och behandling har förbättrat utsikterna dramatiskt för patienter med vestibularisschwannom. Det är viktigt att komma till ett regionsjukhus som har stor erfarenhet och ett brett behandlingsutbud. Prognosen är beroende av tumörens storlek.

Om kirurgerna lyckas ta bort hela tumören finns det nästan ingen risk för återfall. Om inte hela tumören kan avlägsnas, eller om kirurgen undviker att ta bort hela för att undvika skada på ansiktsnerven, får cirka 15 % återfall längre fram.

Livskvaliteten är för de flesta god efter behandling, men hörselnedsättning, eventuell ansiktsförlamning och ostadighet kan komma att minska livskvaliteten. Flertalet kan gå tillbaka till arbetet efter tre till sex månader.

 

Animation av strålkniv

Vill du veta mer?