Gå direkt till huvudinnehållet

Balansnervsinflammation (vestibularisneurit)

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om balansnervsinflammation

 • Balansnervsinflammation är en inflammation i nerven som går från balansorganet i innerörat till hjärnan.
 • Symtom på balansnervsinflammation är oftast kraftig yrsel, illamående och kräkningar, svårt att fästa blicken samt att gå normalt.
 • Det finns ingen känd orsak till sjukdomen.
 • Diagnosen ställs på den typiska bilden av, snabbt insättande konstant yrsel, gångsvårigheter, illamående och/eller kräkningar.
 • Behandlingen består av kortison, symtomlindring och träning av balansorganet efter det plötsliga förloppet.
 • Nästan alla blir besvärsfria efter en balansnervsinflammation.

Vad är balansnervsinflammation?

Balansnervsinflammation (eller vestibularisneurit) är en inflammation i nerven som går från balansorganet i innerörat till hjärnan. När nerven blir inflammerad störs impulserna (signalerna) som leds genom nerven. I hjärnan uppfattas detta som att det finns en sjukdom i balansorganet.  

Symtom

Symtom på balansnervsinflammation är oftast:

 • En mycket kraftig yrsel. 
 • Illamående och kräkningar.
 • Det kan vara svårt att fästa blicken.
 • Man kan ha svårt att gå normalt. 

Yrseln utvecklas över en period på några timmar, är kraftig i några dagar och går sedan över inom loppet av några få veckor. Vissa har dock kvar yrsel och obalans en längre tid. 

Oftast är enbart balansnerven inflammerad, men ibland är hörselsnäckan också påverkad. Det kan ge sämre hörsel och öronsus.

Orsak

Det finns ingen känd orsak till sjukdomen. Man har sett att tillståndet kan förekomma efter en virusinfektion, men också andra orsaker har föreslagits.

Forskarna tror att tillståndet kan bero på rubbningar i cirkulationen inne i örat eller en autoimmun (kroppen skadar sina egna celler) sjukdom.

Diagnos

Diagnosen ställs när man har en typisk bild av:

 • Snabbt insättande konstant yrsel.
 • Samtidig yrsel och gångsvårigheter.
 • Illamående och/eller kräkningar.

En stroke, syrebrist i hjärnan som kan ge bestående skador i hjärnan, ger liknande besvär och därför är det viktigt att utesluta att man fått en stroke. Läkaren utför därför en neurologisk (nervsystemet) undersökning och tester för att se om yrseln kommer från örat eller från hjärnan.

Symtom som talar för att det är en stroke och inte en balansnervsinflammation är:

 • Talsvårigheter.
 • Nedsatt kraft i armar eller ben.
 • Nedsatt känsel i någon kroppsdel.

Hörselnedsättning kan tyda på såväl stroke som inflammation i hörselsnäckan. Vid balansnervsinflammation är det vanligt att man kan stå på sina ben men har en tendens att falla mot en viss sida. Kan man inte alls stå på sina ben tyder det på att man fått en stroke. 

Behandling

Behandlingen består av symtomlindring och träning av balansorganet efter det akuta förloppet.  

Ofta ges kortison, antingen direkt i blodet eller via munnen. Man tror att kortison kan ha effekt och det har i tidigare studier visat sig förkorta sjukdomen. Man kan behöva läkemedel mot illamående när besvären är som värst. Mot illamående finns både svagare receptfria mediciner (antihistaminer) och starkare preparat som kan fås på recept. 

När det värsta illamåendet och kräkningarna har gått över kan man börja att "rörelseträna". Detta innebär att öva på att fästa blicken, försöka att gå längs med en vägg eller ta hjälp av en annan person som stöd. I samband med övningarna brukar yrseln öka. Detta är inte farligt utan går över efter hand. Den här typen av träning hjälper den drabbade att snabbare tillfriskna.

Prognos

Nästan alla blir besvärsfria efter en balansnervsinflammation. Endast ett fåtal upplever återkommande ospecifik yrsel och balansproblem.

Vill du veta mer?