Gå direkt till huvudinnehållet

Torr näsa, rhinitis sicca

Torr näsa och ökad bildning av sårskorpor i näsan kallas på fackspråk för rhinitis sicca.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om rhinitis sicca

  • Rhinitis sicca är alltså en beteckning på ett långvarigt eller kroniskt tillstånd som präglas av torrhet, sårighet och irritation i näsan.
  • Det dominerande besväret är att näsan känns torr och att det bildas många sårskorpor. Ibland uppstår näsblödningar.
  • Ständig exponering för torr och dammig luft, varma rum eller omgivningar, irriterande ånga, tobaksrök, arbete med krom, kokainsniffning, biverkningar av läkemedel samt mekanisk irritation (näspetning) är bland de vanligaste underliggande orsakerna.
  • Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och inspektion av den yttre och inre näsan.
  • Återfuktande behandling och undvikande av beteende och faktorer kan försämra tillståndet är viktigast vid behandling av tillståndet.
  • Tillståndet går ofta över med rätt behandling, men hos vissa kan det handla om ett långvarigt och plågsamt tillstånd.

Vad är rhinitis sicca?

En av näsans huvudfunktioner är att värma upp och fukta den luft vi andas in. En annan funktion är att hämta tillbaka fukt från den luft vi andas ut. Det sätt på vilket den luft vi andas in och ut passerar genom näsan är avgörande för denna luftkonditioneringseffekt. Den täta kontakten mellan luften och den fuktiga nässlemhinnan är av avgörande betydelse för den här funktionen.

Rhinitis betyder näsinflammation och sicca betyder torr. Rhinitis sicca är alltså en beteckning på ett långvarigt eller kroniskt tillstånd som präglas av torrhet, sårighet och irritation i näsan. Tillståndet är dåligt avgränsat och definierat. Det omfattar ett spektrum av olika näsbesvär – rhinitis sicca anterior, primär och sekundär, rhinitis atrophicans, rhinitis atrophicans med foetor (ozena) och "empty nose syndrome".

Tillståndet är sannolikt vanligt, men alla söker inte vård för det. 

Symtom

Det dominerande besväret är att näsan känns torr och att det bildas många sårskorpor. Oftast uppstår inte mycket snor. I perioder kan nästäppa på grund av sårskorpor vara plågsam och störa nattsömnen. Ibland kan det uppstå näsblödningar som beror på irritation i slemhinnan.

En kronisk irritation av nässlemhinnan av den här typen kan leda till plågsam sårighet och obehag. Slemhinnan kan i värsta fall bli förstörd så att det uppstår långvariga sår och till och med hål i näsans skiljevägg.

Orsak

Ständig exponering för torr och dammig luft, varma rum eller omgivningar, irriterande ånga, tobaksrök, arbete med krom, kokainsniffning, biverkningar av läkemedel samt mekanisk irritation (näspetning) är bland de vanligaste underliggande orsakerna. Tillståndet kan också uppstå som en komplikation efter näskirurgi.

Diagnostik

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och inspektion av den yttre och inre näsan. De symtom som nämns ovan är typiska för sjukdomen. Läkarundersökningen visar oftast inte på något onormalt, men slemhinnan kan verka torr och täckt med sårskorpor/beläggningar.

Endast i vissa fall behöver andra utredningar göras. Om man misstänker allergi (allergisk rinit) kan man göra tester för att bedöma om kroppen har skapat antikroppar mot misstänkta allergiämnen. En datortomografi kan någon gång göras om man misstänker sjukdom i bihålorna. Sådana utredningar görs ofta med hjälp av en specialist i nässjukdomar. Den kan också göra en mer omfattande kartläggning av näsans slemhinna med hjälp av en kamera som förs in i näsan med en tunn sladd. 

I vissa fall behövs andra blodprover och odling av näsan för att bedöma om det kan föreligga andra sjukdomar.

Behandling

Har du fått en sådan inflammation är det viktigt att du försöker skona slemhinnan från irritanter som damm, tobaksrök, ånga och andra möjliga utlösande faktorer. Det är också viktigt att du står emot frestelsen att rensa näsan med fingrar, tops, hårspännen eller liknande.

Slemhinnan bör däremot fuktas och behandlas genom att man tillför vaselin eller annan neutral salva i näsöppningen, eventuellt en lämplig olja. Man kan applicera det återfuktande ämnet med en tops i den främre delen av näsan. Näsans celler har små hår som transporterar ämnet längre in i näsan. Detta kan man själv göra varje kväll vid de första tecknen på en torr näsa. Om det finns många torra skorpor kan sköljning med koksaltlösning eller inandning av varm fuktig luft vara till hjälp. 

Vissa näsdroppar är framtagna för att behandla torrhet i näsan och innehåller då återfuktande ämnen och kan prövas. Undvik avsvällande nässprej eftersom dessa kan skada den redan såriga slemhinnan och göra problemet värre. Nässprej med kortison har heller inte någon effekt vid tillståndet och kan möjligen försämra tillståndet. 

Prognos

Vissa har en torr näsa under kort tid vid till exempel torrt inomhusklimat och besvären försvinner då snabbt med lämpliga åtgärder. Hos andra är besvären långvariga och kroniska, och behandlingen kräver då tålamod. 

Vill du veta mer?