Gå direkt till huvudinnehållet

Näsfraktur

Näsfraktur är ganska vanligt och uppstår i synnerhet i samband med slagsmål eller som idrottsskada. Det är viktigt att snabbt ställa diagnosen och korrigera felställningar.

Faktagranskad av: Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Senast reviderad:


Fakta om näsfrakturer

 • Näsan består mest av brosk och innernäsan av ben. Vid en fraktur är det oftast benet som går av.
 • Vid en fraktur är näsan öm och ibland sned.
 • Man diagnostiseras oftast en näsfraktur genom undersökning, ingen röntgen behövs.
 • Behandlingen beror på hur brottet ser ut och gått till. Ibland är operation nödvändigt, men oftast inte.
 • Hos majoriteten återfår näsan sin form och funktion, eventuellt kan man bli täppt lättare.

Vad är en näsfraktur?

Näsan består av brosk och ben. De yttre delarna av näsan är brosk, medan den inre delen (näsroten) är ben. Näsan är utsatt för skador, eftersom det är den mest utstående delen av ansiktet. Även om större delen av näsan stöttas av brosk, är det vanligen näsbenen som går av vid en skada. Även näsans skiljevägg kan ofta bli skadad.

Näsblödning uppstår lätt, även vid mindre skador, och det förklaras av den täta och rika blodförsörjningen till näsan. Vid en näsfraktur föreligger det därför nästan alltid också näsblödning.

En näsfraktur kan vara en isolerad skada eller uppstå i samband med andra ansiktsskador. Det händer att en näsfraktur förblir oupptäckt och obehandlad eftersom många patienter inte söker hjälp.

Skador mot näsan är ganska vanliga. Vid slag och annat våld mot ansiktet utgör näsfrakturer cirka 40 % av alla benskador. Slagsmål och idrottsskador är orsaken till de flesta fall av näsfrakturer hos vuxna, följt av fall och bilolyckor. Lek och idrott är orsaken till de flesta näsfrakturer hos barn.

Symtom och tecken

Efter en skada mot näsan är det vanligtvis enkelt att konstatera att det handlar om en näsfraktur. Det är ömt och man kan känna att det knakar. Det uppstår snabbt blödning och svullnad. Man bör bli undersökt av en läkare snarast. Ju längre man väntar, desto svårare blir det att göra en ordentlig undersökning i det akuta skedet. Näsan svullnar upp, vilket kan dölja en möjlig felställning av näsan.

Läkaren behöver veta hur skadan uppstod:

 • När inträffade skadan?
 • Hur mycket har det blött?
 • Vad träffade näsan?
 • Vilken riktning kom det som orsakade skadan ifrån?
 • Vilken kraft utsattes näsan för?
 • Har du tidigare haft nässkador, varit näsopererad?
 • Har du druckit alkohol? I så fall, hur mycket? Detta kan ha betydelse för läkarens val av smärtstillande och hans eller hennes möjlighet att bedöma din medvetandegrad – eftersom ju detta också är en huvudskada.

Vid slag framifrån kan näsryggen pressas ned och benbitar slås in i och bakom näsan. Ett slag från sidan kan ge en insjunkning på den sidan som slaget träffar, ofta med motsvarande utbuktning på motsatta sidan av näsan.

Undersökning

Läkaren tittar och känner på näsan, och kan ganska snabbt avgöra om den är bruten eller om det finns misstanke om en fraktur. Läkaren kontrollerar också om det finns andra tecken på skada. Vid allvarliga huvudskador är en näsfraktur av mindre betydelse, då undersökning och behandling inriktas mot livräddande åtgärder.

På en vanlig röntgen är det svårt att avgöra frakturen, men ibland görs en DT-undersökning (datortomografi)

Utvändig och invändig undersökning kan vara svårt efter en nässkada till följd av blödning, svullnad och intorkat blod – i synnerhet om det har gått mer än tre timmar. Om det rör sig om en okomplicerad akut näsfraktur kan det vara lämpligt att man får smärtstillande läkemedel och får gå hem och vila, lägga på is och hålla huvudet högt.

Behandling

Omedelbart efter skadan är det viktigt att följa vanliga första hjälpen-råd som att hålla huvudet högt, klämma över det skadade området, eventuellt kyla ned med is. Man bör snarast komma till läkare för undersökning. Det är inte nödvändigt att skynda sig att rätta till brottet. Uppföljning och behandling kan vänta tills svullnaden gått ned – oftast efter tre till fem dagar.

Det är dock viktigt att läkaren upptäcker eventuella blodansamlingar in mot näsans skiljevägg. Om en sådan blodansamling inte töms ut kan det uppstå infektion och brosket kan falla ihop. Då uppstår med tiden en så kallad "sadelnäsa", en insjunken näsa.

Det är oftast enkelt att korrigera frakturen under en kort narkos. Det är bara vid svårare skador som det kan bli nödvändigt med en större operation. När brottet är på plats får man en skena eller en ansiktsmask som täcker näsryggen. Den ska man ha i ungefär en vecka.

Prognos

Resultatet av behandlingen är oftast mycket bra. Näsan får i de flesta fall samma form som förut och har god luftpassage.

Vill du veta mer?