Gå direkt till huvudinnehållet

Sprucken trumhinna

Mer än 95 % av alla revor eller hål på trumhinnan läker av sig själva inom loppet av några få dagar till veckor. Hörseln blir därefter normal.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om sprucken trumhinna

  • En spricka eller ett hål kan uppkomma i trumhinnan i samband med mellanöreinflammation eller som resultat av en yttre skada.
  • Utmärkande symtom är akut öronvärk i samband med skadan. Om trumhinnan spricker vid akut mellanöreinflammation försvinner den starka smärtan.
  • Orsaken till yttre skada kan vara plötslig tryckstegring, slag eller skador på eller runt örat, när man reser med flyg eller om man får in främmande föremål i örat.
  • Diagnos ställs genom att undersöka öronen med en öronkikare.
  • Undvik att vid bad få in vatten i öronen. Ibland behöver man örondroppar med antibiotika och kortison.
  • De allra flesta fall av revor eller hål på trumhinnan läker av sig själva inom loppet av några få dagar till veckor. Hörseln blir därefter normal.

Vad innebär en sprucken trumhinna?

En spricka (ruptur) eller ett hål kan uppkomma i trumhinnan i samband med mellanöreinflammation eller som resultat av en yttre skada.

Symtom

Utmärkande symtom är akut öronvärk i samband med skadan. Som regel kan man också få känslan av att ha lock för öronen, nedsatt hörsel och öronsus.

Det motsatta sker när trumhinnan spricker vid akut mellanöreinflammation. Den starka smärtan vid inflammationen försvinner snabbt när trumhinnan brister. Det kan jämföras med en böld som det går hål på.

Orsak

Orsaken till yttre skada kan vara:

  • En plötslig tryckstegring som vid explosioner eller till exempel dykning på för stora djup.
  • Trumhinnan kan också spricka vid slag eller skador på eller runt örat, eller på grund av att man petar sig i örat.
  • Det vanligaste är dock problem som uppstår när man reser med flyg, ett så kallat barotrauma.
  • Dessutom kan trumhinnan skadas om man får in främmande föremål i örongången.

Diagnos

Det är vanligtvis enkelt att konstatera skadan genom att undersöka öronen med en öronkikare (otoskop). Ibland görs enklare hörseltester. 

I allvarligare fall, till exempel vid misstanke om skador av ansikte, skalle eller nerver i ansikte, behövs ytterligare utredning. 

Behandling

Under perioden innan skadan är läkt, är det viktigt att man undviker att få in vatten  i hörselgången när man badar eftersom kallt vatten  i örat kan utlösa kraftig yrsel. Dessutom är infektionsrisken ökad när det finns en öppning in till mellanörat. Man bör inte spola öronen. 

För att förebygga inflammationer kan man ibland få använda örondroppar med antibiotika och kortison.

Vanligen går man på kontroller hos läkaren tills trumhinnan är hel. I sällsynta fall då skadan inte läker av sig själv erbjuds man operation.

Prognos

De allra flesta fall av alla revor eller hål på trumhinnan läker av sig själva inom loppet av några få dagar till veckor. Hörseln blir därefter normal. Hos barn som har haft en öroninflammation är det mycket ovanligt att en sprucken trumhinna inte läker.  Hos personer med en mer allvarlig skada i örat kan hörselnedsättningen bli permanent nedsatt.

Vill du veta mer?