Gå direkt till huvudinnehållet

Käksmärtor och käkfunktionsstörning

Käksmärta lokaliseras ofta till, eller strax framför, örat. Smärtan förvärras vid gapning och tuggning, och ofta känns klickning eller knäppningar i käklederna.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är käksmärtor och käkfunktionsstörning?

Detta är ett tillstånd med smärtor i käken och tuggmusklerna. Smärtan blir värre vid tuggning och ofta gör det ont att gapa. Många känner hela tiden en dov smärta i och runt käkleden, strax framför öronen. Huvudvärk och smärta i angränsande muskelgrupper till exempel i nacke och skuldror är vanligt förekommande. Klick och knäppningar i leden är också vanligt. Besvären kan vara kroniska eller återkommande.

Smärta och funktionstörningar i ansikte och käkar är vanliga och ofta sjävbegränsande. Tillståndet är vanligast bland unga kvinnor. Hos äldre ses liknande symtom på grund av slitage i käkleden. Endast 5 % av alla personer med ett eller flera tecken på käkfunktionsstörning söker vård.

Orsak

Forskarna menar att det kan finnas olika orsaker till smärtorna. I en del fall antas det bero på generell stress och spänningar i käkmuskulaturen. Detta kan leda till spända och stela tuggmuskler, något som belastar ledytorna i käkleden. Ökade spänningar kan också göra att du gnisslar eller pressar tänder och därmed belastar käkleden ytterligare. Omvänt kan käkproblemen beror på att du pressar eller gnisslar tänder (bruxism), till exempel på natten när du sover.

I en del fall kan besvären vara orsakade av bettavvikelser eller felställda tänder, dåligt sittande proteser eller slitage och förkalkningar i lederna. Dock visar forskning att bettavvikelser och felställda tänder är lika vanligt bland personer med som utan käkledsbesvär. Korrigering av bettavvikelser och felställda tänder kan endast i enstaka fall förbättra besvären.

Diagnos

Besvären är smärtor i eller strax framför örat. Smärtorna utlöses av eller förvärras vid gapning och tuggning, ofta hörs och känns klickning eller knäppningar i käklederna. Hos en del personer kan käklederna låsa sig helt under korta perioder.

Vid undersökning finns ofta uttalad ömhet i tuggmusklerna, och tryck mot käkleden kan medföra smärta.

Behandling

Utsikterna att bli bra är goda. För många patienter räcker det att få veta att besvären kan gå över av sig själv. Om undersökningen visar på en underliggande orsak till smärtorna bör den åtgärdas.

Många blir bättre efter information och rådgivning om egenvård som syftar till att medvetandegöra patienten och påverka beteenden och undvika skadlig belastning. Rörelseträning är ofta till hjälp. Eventuellt kan fysioterapi prövas. Beteendepåverkan som exempelvis kognitiv beteendeterapi kan vara en positiv åtgärd för denna patientgrupp. De allra flesta behöver emellertid inte en så omfattande behandling.

Sitter sjukdomen i själva leden eller beror på något fel i käkar eller tänder, kan det bli aktuellt med remiss till specialisttandläkare i bettfysiologi för bedömning av om det behövs ytterligare behandling. Bettskena kan användas vid de flesta tillstånd och syftar till att minska felaktig funktionsmönster, muskelaktivitet och belastning av käkleden. Om tandläkaren anser att en sådan skena behövs kommer Försäkringskassan att stå för en del av kostnaden. Vid mer svårbehandlade problem kan en käkkirurg bedöma om det krävs ett kirurgiskt, korrigerande ingrepp.

Under perioder med svåra smärtor kan korta kurer med smärtstillande eller inflammationsdämpande läkemedel (NSAID) vara till hjälp. Kroniska smärtor kan behandlas med antidepressiva läkemedel.

Vill du veta mer?