Tumörer i orbita

  • Definition:En solid eller cystisk tumör som ligger bakom septum orbitale.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd.
  • Symtom:Utstående öga (exoftalmus), periorbital svullnad, palpabel tumör och dubbelseende.
  • Kliniska fynd:Proptos/felställning av ögat och palpabel tumör.
  • Diagnostik:Bilddiagnostiska undersökningar och histologi.
  • Behandling:Beror på lokalisation och histologi, som regel kirurgi och strålbehandling.

Basfakta

Definition

  • En solid eller cystisk tumör som ligger bakom septum orbitale.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.