Gå direkt till huvudinnehållet

Tumörer i orbita

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En solid eller cystisk tumör som ligger bakom septum orbitale.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd.
Symtom:
Utstående öga (exoftalmus), periorbital svullnad, palpabel tumör och dubbelseende.
Kliniska fynd:
Proptos/felställning av ögat och palpabel tumör.
Diagnostik:
Bilddiagnostiska undersökningar och histologi.
Behandling:
Beror på lokalisation och histologi, som regel kirurgi och strålbehandling.
  1. Mercandetti M. Orbital tumors. Medscape, last updated Sep 04, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Bek T, et al. Svulster i orbita. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
  3. Margo CE, Mulla ZD. Malignant tumors of the orbit. Analysis of the Florida cancer registry. Ophthalmology 1998; 105: 185-90. PubMed  
  4. Norsk oftalmologisk forening. Svulster i orbita. Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi, besøkt 07.06.2019. legeforeningen.no  
  5. Rødahl E, Bertelsen T, Seland J, Arnes JB, Mørk S. Svulster i orbita. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3518-23. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  6. Ögononkologisk mottagning. S:t Eriks ögonsjukhus (hämtad 2021-08-31) www.sankterik.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim