Trakom

Basfakta

Definition

  • Kronisk infektion i konjunktiva som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.1-2
  • Återkommande infektioner ger ärrbildande trakom där det övre ögonlocket är förkortat och inåtvridet (entropium) och ögonfransarna skaver mot hornhinnan (trichiasis).
  • Blindhet beror på grumlingar i hornhinnan som ett resultat av entropium och trichiasis.
  • Klassificering av akut trakom (WHO):
    • Milt trakom, grad TF, innebär närvaro av fem eller fler folliklar i den övre tarsala bindhinnan som är minst 0,5 mm i diameter
    • Allvarligt trakom, grad TI, innebär uttalad inflammatorisk förtjockning av den övre tarsala bindhinnan som gör att mer än hälften av de normala djupa blodkärlen inte syns

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.